Widok narządów płciowych

W przeciwieństwie do zmysłu węchu i dotyku, których znaczenie wzrasta w miarę postępującego zbliżenia, zmysł wzroku traci coraz bardziej znaczenie. Oznacza to, że jeśli i później dostarcza przyjemnych wrażeń, to nadal pozostaje potężnym czynnikiem podniecającym. Jeśli jednak nie ma silnych bodźców, ten właśnie zmysł w zadziwiający sposób pozwala się wyłączyć poprzez przyzwyczajenie, silną wolę lub myśli. Dzięki temu zyskują na znaczeniu wrażenia pochodzące z innych narządów zmysłowych, a zwłaszcza wpływy psychiczne.

Widok narządów płciowych, a więc zasadniczych cech płciowych dorosłego człowieka podnieca stosunkowo słabo. Dopiero wtedy, gdy istnieje już znaczny stan podniecenia seksualnego, wpaLrywanie się w nie może powodować dalszy wzrost podniecenia.

Wtórne cechy płciowe natomiast pobudzają w znacznym stopniu popęd do zbliżenia. Przede wszystkim oddziałują tu te cielesne właściwości, które pozwalają mniemać iub domyślać się, że istnieją dobre warunki do stosunku płciowego oraz jego naturalnych następstw. Dlatego mężczyznę przyciąga dobrze uformowany biust kobiety, a kobietę silna budowa ciała mężczyzny.

Nikt zapewne nie zaprzeczy, że przy ocenie tych wartości odgrywa również rolę odczuwanie piękna. Decydujące znaczenie mają jednak te inne odczucia, zgodne z wymogami życia, i to niezależnie od tego czy są uświadomione, czy też (jak zwykle bywa) są podświadome lub nieświadome.

Sposób poruszania się ciała wywiera nie mniejszy wpływ niż widok budowy ciała. Jego wielkie znaczenie dla popędu do zbliżenia nie ulega żądnej wątpliwości – niezależnie od tego czy są to ruchy świadomie przeznaczone do spowodowania erotycznego pobudzenia, jak dzieje się to np. w tańcu, czy też ruchy, które podniecają w sposób niezamierzony, np. lekko rotacyjny chód kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>