Wewnętrzne narządy plciozoe

Omówienie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rozpoczniemy od rozpatrywania tabl. II, Przedstawia ona dolną część schematycznego przekroju strzałkowego dokonanego w linii środkowej ciała, Izn. przekrój idący od przodu do tylu z tym, że przebiega on przez środek i wzdłuż kręgosłupa. Tego rodzaju przekrój strzałkowy przebiega od dołu przez szparę sromową, między dwoma dużymi (nr 34, zakropkowane) oraz dwoma małymi (nr 33, ukośnie zakreskowane) wargami sromowymi. Ku tyfowi przebiega on przez rowek, który oddziela od siebie pośladki (tir 28, zakreskowane liniami pionowymi), ujście cewki moczowej (os/mm tirethruo, 30, kreski przerywane), wejście do pochwy (introitus vaginae, 31, kreski przerywane) błonę dziewiczy !hymen, nr 32, kolor czarny), w końcu odbyt (mins, nr 29) oraz miednice kostną, którą dzieli od przodu poprzez spojenie łonowe (22), a od tylu przez kość krzyżową (nr 12) i kość orjonową (nr 24). Od (jory uwidoczniony jest kręgosłup (7). Te kostne (a częściowo chrząstkowe) części są zakropkowane. Przekrój podłużny kanału (nr 6, kreski przerywane) przebiegającego w kręgosłupie i kości krzyżowej oznacza kanał kręgowy, którego część w kości krzyż.o- wej nazywa się kanałem krzyżowym. Nie potrzebujemy zresztą więcej się nim zajmować.

To co nas jeszcze może interesować w miednicy, to wzgórek kości krzyżowej [promonlornun, nr 8), stanowiący miejsce, w którym kręgi lędźwiowe przechodzą w kość krzyżową. Jeśli połączy się ten punkt ze środkiem góino-wewnętrznego brzegu spojenia łonowego (nr 22), otrzyma się linię środkową płaszczyzny przebiegającej w poprzek ciała, pochylonej ku przodowi. Obwód tej płaszczyzny, łatwy do znalezienia na szkielecie miednicy, tworzy odgraniczenie wejścia do miednicy, które ma duże znaczenie przy porodzie. Przestrzeń, znajdująca się w obrębie wewnętrznych powierzchni kości miednicy, poniżej wejścia do miednicy, nazywa się miednicą małą. W niej właśnie leżą wewnętrzne narządy płciowe (genitalia interna), dobrze zabezpieczone – jak z lego widać – przed działaniem urazów zewnętrznych. Podobnie jak srom, zostają cne – oraz pęcherz moczowy (nr 20, 21, 23) z cewką moczową (nr 30) i dolnymi częściami odbytnicy (nr 25) – podzielone przez nasz przekrój środkowy dokładnie na dwie równe części. Dla pochwy (nr 26) i macicy (nr 14, 36, 18, 19) oznacza to symetryczny podział na prawą i lewą połowę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>