Wewnętrzne narządy plciozoe – kontynuacja

Inaczej przedstawia się sprawa z „najbardziej wewnętrznymi” narządami, Ij. z jajowodami (nr 11) i jajnikami (nr 10). Narządy te są parzyste i leżą mniej więcej symetrycznie po obu stronach macicy. Rysunek r-asz, przedstawiający przekrój połowy ciała i pozwalający na dalszy wgląd w głąb jej jam, uwidacznia prawy jajnik oraz jajowód, które jednak w istocie znajdują się w głębi prawej połowy miednicy, poza dokona- nym przekrojem, oraz same nie mogą byc w przekroju uwidocznione.

Na rysunku nie uwidoczniono przekrojonych mięśni i warstw tkanki łącznej, które znajdują się w miejscach pozostawionych w kolorze białym. Na razie nie interesują nas one, a ponadto położenie narządów oraz ich wzajemne stosunki uwydatnia się tym hardziej, im prościej są one przedstawione.

Na tabl. II zwracają naszą uwagę 4 jamy. Są. to: jama brzuszna (ukośnie zekreskowana, nr 5), pochwa (kreski przerywane, nr 26), przechodząca w jamę macicy i dalej w jajowód (kreski przerywane, nr 11), pęcherz moczowy (kreski przerywane, nr 21) z cewką moczową (nr 30) i odbytnica (kreski przerywane, nr 25) z odbytem (nr 29).

Najpierw omówimy narządy, które graniczą od przodu i od tyłu z wewnętrznymi narządami płciowymi. Są one ważne dla nas właśnie ze względu na ich sąsiedztwo z narządami płciowymi.

Odbytnica (rectum) jest najniższą częścią jelita grubego. Przebiega ona od góry i od strony lewej, osiąga linię środkową ciała, po czym lekko zagina się ku przodowi i w najniższym punkcie lego zagięcia rozszerza się tworząc bańkę odbytnicy (ampulla reefij. Ze światem zewnętrznym komunikuje się ona przez znacznie węższy kanał odbytnicy, otoczony silnymi mięśniami. Odbytnica jest dość szeroka oraz posiada bardzo rozciągliwe ściany, tak że może pomieścić duże ilości kału, które gromadzą się głównie w bance odbytnicy. Jeśli kał nie zostaje wydalony, bańka odbytnicy wypełnia się coraz większą masą kału i coraz bardziej rozszerza się wywierając nacisk na tylną ścianę pochwy. Może to spowodować bóle oraz utrudnić spółkowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>