Wejście do pochwy

Wówczas należy szukać pomocy lekarza. m Jeśli po defloracji, czyli rozerwaniu, błona dziewicza nadal jest widoczna mimo istniejących naddarć – przy porodzie zostaje ona z reguły całkowicie zniszczona. U wejścia do pochwy znajdują się wówczas jedynie małe, płaskie lub brodaw- kowate jej resztki.

Wejście do pochwy (introitus vaginae, nr 13) dla większej przejrzystości jest przedstawione na tabl. I jako otwór. W rzeczywistości nigdy ono tak nie wygląda, chyba że kobieta przybierze specjalne ułożenie, np. kolankowo-łokciówe (przy którym trzewia jamy brzusznej wskutek własnego ciężaru opadają na przednią ścianę brzucha, a w dolnej części jamy brzusznej powstaje ujemne ciśnienie) oraz przytrzymuje przy tym lylną ścianę pochwy. Wtedy powietrze może wnikać do pochwy i rozciągać ją, powodując – w tych okolicznościach – utworzenie otworu, przez który można zajrzeć w głąb pochwy.

Wejście do pochwy otwiera się zazwyczaj wtedy, gdy jakiś przedmiot, np. palec, członek męski lub narzędzie lekarskie, wnika do pochwy od zewnątrz do wewnątrz i rozsuwa przylegające do siebie jej ściany. Z podobnym otwarciem wejścia do pochwy mamy do czynienia wówczas, gdy jakiś przedmiot przesuwa się od macicy w kierunku na zewnątrz (ciało dziecka przy porodzie, wydaliny miesiączkowe).

Otwór wejścia do pochwy jest więc zwykle zamknięty, zarówno w następstwie elastyczności jeyo brzegu oraz działania znajdujących się tam mięśni, jak i w wyniku przylegania do siebie dolnych części ścian pochwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>