Unikanie zapłodnienia

Mało skuteczne są również wszystkie te metody, w których przed spółkowaniem wprowadza się do pochwy substancję, chemiczną. Do takich należą galaretki, kremy, pasty, rozpuszczalne pessaria i piana aerosolowa. Ta ostatnia ma być dość skuteczna, lecz żaden z powyższych środków nie jest rzeczywi- ście pewny, jeśli nie używa się go łącznie ze środkiem mechanicznym.

Okres karmienia również nie stanowi pewnego zabezpieczenia przed ciążą, gdyż mogą się w tym czasie pojawdać owulacje. Musimy pamiętać, że menstruacja jest oznaką, że doszło już do owulacji: a więc karmiąca kobieta może zajść w ciążę, zanim znowu pojawi się u niej miesiączka.

Wszystkie te mało skuteczne metody zapobiegania ciąży są na ogół nieszkodliwe: mogą jedynie nie być akceptowane przez jednego lub drugiego partnera. I chociaż' wszyscy specjaliści od planowania rodziny dążą do uzyskania całkowicie pewnej metody, nie należy zapominać, że pacjenci mają różne motywy postępowania i mimo lekarskiej rady chętniej stosują wdasne środki pomocnicze: ograniczona skuteczność ich' własnych metod jest przez nich akceptowana – może z wyjątkiem krótkiego okresu po niechcianej riąży.

Od poglądów tych ludzi, wykazujących wprawdzie przyjemny optymizm, ale i równocześnie ograniczone spojrzenie w’przyszłość, przechodzimy do omówienia potrzeb partnerów małżeńskich, którzy piagną skutecznej metody zapobiegania ciąży, aby budować idealne współżycie małżeńskie.

Tę farmakologiczną metodę zapobiegania ciąży można nazwać nowoczesną oraz przyszłościową. Przed z górą 10 laty dr John Rock z Uniwersytetu w Harvard oraz dr Gregory Pincus z Fundacji Worcestera rozpoczęli badania, które doprowadziły do wynalezienia ,,pigułki”. W książce tej wspomnieliśmy uprzednio o syntetycznych związkach chemicznych, stanowiących podłoże dia wszystkich doustnych środków antykoncepcyjnych, a mianowicie' o hormonie estrogennym i ycstagennym, których wzajemne kombinacje powodują zahamowanie owulacji oraz regulację cyklicznego krwawienia miesięcznego. Dzisiaj istnieje już wiele takich preparatów wydawanych na recepty lekarskie i mimo że skład ich w zasadzie różni się bardzo nieznacznie, to jednak istnieją wystarczające różnice w dawkowaniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>