Ułożenie zginie podczas spółkowania

Przeciwieństwem położenia maksymalnie wyprostnego, które przyjęliśmy z praktyk miłosnych bliskiego wschodu, jest położenie maksymalnie zgięte przy spół- kowaniu, które jest nadzwyczaj ulubione na dalekim wschodzie.-Pełne jego wykonanie polega na tym, że kobieta leżąca na grzbiecie zgina nogi w biodrach oraz zarzuca je mężczyźnie na ramiona. W ten sposób zoslaje ona jak gdyby podwój nie zgięta przez mężczyzną leżącego na niej z wprowadzonym członkiem do pochwy. Kręgosłup lędźwiowy jest przy tym maksymalnie zgięty, o wejście do miednicy skierowane .jest silnie ku górze, tak że srom ie/y ukośnie (zamiast pionowo, jak to s’ię dzieje w ułożeniu normalnym), a pochwa skierowana jest prawie pionowo w dół.- Równocześnie tkanki krocza zostają silnie napięte wskutek rozszerzenia wyjścia z miednicy.

VV tych warunkach bodźce związane ze spólkowaniem pod wieloma względami stają się zupełnie inne niż te, które powstają przy dotychczas omówionych położeniach.

Penis wnika do pochwy przesuwając się obole’krocza, zamiast wzdłuż jej przedniej ściany. Silnio do przodu położona okolica łechtaczki pozostaje w pełni poza obrębem tarcia. 2o- łąrtź prącia uderza o przednią ścianę dopiero wtedy, gdy już znajduje się-w pochwie. Przy dalszym wnikaniu penis zostaje silnie odgięty do tyłu, gdyż zmuszony jest do dostosowania swego kierunku do kierunku pochwy: w wyniku elastyczności nasady członka powstaje wtedy równie siłny ucisk wywierany na przednią ścianę pochwy. Ucisk ten wydatnie zwiększa nasilenie bodźców w porównaniu do spółkowania w rir- malnym położeniu, w którym Lego ucisku prawie nie ma, gdyż narząd męski i ż,eński mają ten sam kierunek. W normalnym ułożeniu bodźce powstające przy tarciu rozdzielone są równomiernie wzdłuż całych narządów rodnych. W położeniu zgiętym są one skupione na przedniej ścianie pochwy i tylnym brzegu wejścia do niej, na górnym brzegu żołędzi członka i dolnej powierzchni nasady członka.

O tym, który z powyższych rodzajów pobudzania, jest lepszy. decyduje nie tylko chwilowe pragnienie odmiany u obojga uczestniczących, lecz przede wszystkim stan żeńskich narządów płciowych. Jeśli są one rozciągnięte, a umięśnienie ścian pochwy jest mniej sprawne (co najczęściej występuje

H – Małżeństwo doskonal« razem i zdarza się nierzadko np. po wielokrotnych p-umlach), nie dochodzi wtedy do opisanego w rozdziale VI objęcia całego trzonu członka, do czego potrzebny jest równoległy kierunek członka i pochwy, jak w położeniu normalnym, Odpada więc jeden z najważniejszych rodzajów pobudzania istniejący przy normalnym spółkowaniu. Oprócz tego mięśnie zależne od woli (zwieracz sromu i podtrzymywacz pochwy – cons!riclor cunni i levator vaginae) są wtedy c/ęsto zwiotczałe i nie mogą w należyty sposób spełniać wyznaczonych im zadań. Wyrównowczo działa zaś wspomniane napięcie krocza, wraz z silniejszym uciskiem nasady czl-nka do tylu, które powstaje przy położeniu zgiętym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>