Ułożenie zginie podczas spółkowania – kontynuacja

Ponadto w położeniu tym, wskutek udostępni,cnego aż do granic możliwości wejścia do pochwy, członek wnika do pochwy aż do swej nasady przy i oku łonowym: nie jest to możliwe w żadnym innym ułożeniu. Jest to szczególnie ważne właśnie w przypadku istnienia rozszerzonej pochwy.

W niektórych przypadkach wskazane jest zachowanie ostrożności do czasu sprawdzenia, jak daleko może wnikać członek, W każdym razie pochwa o przeciętnej długości i średniej elastyczności, przy maksymalnym wprowadzeniu członka normalnej wielkości może pomieścić całą jego długość.

Dla uzupełnienia obrazu należy jeszcze dodać, że przy omawianym położeniu zgiętym głębokie wniknięcie członka oraz kierunek pochwy są czynnikami sprzyjającymi zapłodnieniu. Reasumując należy stwierdzić, że położenie maksymalnie zgięte, oprócz pewnej odmiany, ma szczególne zastosowanie u kobiet ze zbyt szeroką i zwiotczałą pochwą. .

Położenie maksymalnie zgięte – w swej krańcowej postaci — może stwarzać pewne trudności dla mężczyzny i kobiety: nie każda para zdolna jest do tego rodzaju gimnastyki. Metoda zatożenia nóg na ramiona mężczyzny ma ponadto tę wadę, że górne połowy ciała są od siebie oddalone.

Krańcowość ta nie jest jednak konieczna dla osiągnięcia korzyści związanych ze stosowaniem położenia zgiętego. W zupełności wystarcza zwykle ułożenie ginekologiczne, jeśli zważa się przy tym na taki wybór ułożenia obu ciał, aby członek skierowany był na przednią ścianę pochwy oraz uciskał od tyłu krocze.

W położeniu ginekologicznym kobieto !eży nd grzbiecie z nogami silnie zgiętymi w biodrach, które przy tvm są szeroko rozsunięte oraz zgięte w stawach kolanowych w sposób jak najwygodniejszy dla kobiety. Ułożenie to tak bardzo udostępnia okolicę sromu i krocza (więcej nawet niż uiożenie maksymalnie zgięte, w którym nagi nie są tak znacznie rozsunięte), że stosowane jest w czasie zabiegów ginekologicznych.

Spółkowanie w tym ułożeniu jest dla obydwojga uczestników o wiele wygodniejsze niż w położeniu maksymalnie zgiętym. Między wydatnym położeniem zgiętym a położeniem normalnym istnieje naturalnie cały szereg odmian pośrednich. W czasie spółkowania zgięcie można pogłębić lub zmniejszyć. Wynika stąd możliwość zwiększenia siły bodźców oraz ich odmian, co może być wykorzystane do wyrównania istniejących braków anatomicznych.

We wszystkich dotychczas opisanych położeniach mężczyzna leżał na swej żonie, jednakże spóikow a nie może się odbywać w ten sposób, że kobieta leży na mo’u. Ułożenie, które, odpowiada położeniu normalnemu (Jęcz odwróconemu) praktycznie nie wchodzi w rachubę: może być stosowane sporadycznie, dla wypróbowania.

Tego rodzaju odwrócenie nie zawiera też żadnych ważnych momentów dla analizy fizjologicznej . Natomiast inne ułożenie, przy którym mężczyzna znajduje -óę na dole, ma o wiele wieksze znaczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>