Ułożenie wyprostne podczas spółkowania

W powyżej opisanym przypadku pomocna może się okazać pewna zmiana położenia. Polega ona na wprowadzeniu członka do pochwy w sposób podany przy ułożeniu normalnym, kobieta wyprostowuje nogi i zwiera je tak, że uda kobiety znajdują się pomiędzy udami mężczyzny. Dla mężczyzny jest to korzystne z dwóch względów: powoduje bowiem wzmocnienie bodźców (w sposób dość prymitywny, lecz jednak skuteczny) działających na trzon członka oraz stwarza pewność, że członek nie wysunie się z pochwy. Ułożenie to jest szczególnie korzystne wtedy, gdy rozmiar członka jest zbyt mały lub erekcja nie jest wystarczająca. Może to być zjawisko przewlekle występujące lub sporadyczne, uwarunkowane np. zbyt szybko po sobie powtarzanymi aktami płciowymi. W ułożeniu tym dochodzi do tarcia nasady członka o spojenie łonowe silnie nachylonej miednicy, o ściśnięte wargi sromowe duże, a nawet o wewnętrzne strony zwarLych ud kobiety. Oprócz tego korzystny wrpływ wywiera również pewne zaleganie krwi w żyłach członka spowodowane przez ucisk tych narządów i powodujące wzmocnienijs erekcji. '

Ułożenie to jest również korzystne dła kobiet, gdyż wzmacnia bodźce działające na srom i wejście do porhwy. Jeszcze, większe znaczenie ma dla nich fakt silniejszego pocierania łechtaczki przez grzbiet członka. Oczywiste jest. że wzmocnienie erekcji członka także ma cl 1 a nich duże znaczenie.

W ułożeniu tym. jednak członek może wnikać mniej głęboko do pochwy. Ułożenie, wyprostne» ze zwartymi nogami może być stosowane od początku spółkowania lub .natychmiast po ejakulacji, w celu zatrzymania nasienia w pochwie: członek tkwiący w pochwie jest wtedy silnie wciśnięty poprzez zwarte nogi k cbiety.

Położenie – wyprostne ciała kobiety można wzmocnić poprzez płaskie ułożenie górnej polow:y ciała oraz podłożenie poduszki pod okolicę lędźwiową (ale nie niżej, gdyż mogłoby lo spowodować odwrotny skutek: poduszka nie powinna być plarka i miękka, Iet2 najlepiej dość twarda i okrągła): wzmocnienie położenia wyproslnego jest tyra silniejsze, im grubsza jest poduszka. Następstwem tego lub nadmiernego nawet wyprostowania kręgosłupa lędźwiowego jest zwiększenie sie nachylenia miednicy, wskutek czego obniża się luk tonowy, a wraz z nim łechtaczka. Obniżenie to sprawia, że łechtaczka zostaje jeszcze silniej pocierana przez grzbiet prącia, a więc percepcje silniejsze bodźce niż przy wyżej omówionym, zwykłym ułożeniu wyprostnym. Zrozumiałe jest, że dla uzyskania .silnego efektu wyproslnego, nogi kobiety powinny leżeć płasko – zwarte lub rozsunięte. Bowiem zgięcie w biodrach zmniejszałoby nachylenie miednicy, a przez to częściowo znosiłoby korzyść osiąganą przez podłożenie poduszki, . . 1

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>