Ułożenie wyprostne podczas spółkowania cz. II

Największe nachylenie miednicy osiąga się wtedy, gdy maksymalne wyprostowanie ma miejsce nie tylko w zakresie kręgosłupa, lecz również bioder, a więc wtedy, gdy nogi zwisają. Stosowanie takiego położenia maksymalnie wyprosł.ne- go byłoby jednak bezcelowe, a nowel niemożliwe. Pewne wschodnie kodeksy miłosne (cocliccR umoris/ zalecają to położenie, chociaż nie w ekscesywnych postaciach, celem dokonania defloracji. Jest to interesujące z naukowego punktu widzenia, a w praktyce lekarskiej może pomagać w udzielaniu skutecznych rad.

W ułożeniu tym kobieta leży dolną częścią okolicy krzyżowej na brzegu łóżka łub nieco poza nim. równocześnie jak najbardziej odchylając do tylu górną połową ciała: lekko rozsunięte nogi zwisając są jednak oparte na stopach (brzeg łóżka nie powinien być miękki, natomiast musi być dostatecznie wysoki dla mężczyzny). Mężczyzna ustawia się między kolanami kobiety zgodnie z uprzednio podanytrii wskazówkami i pozostaje w postawie stojącej. Leżenie na kobiecie jest bowiem w tych warunkach niemożliwe. Praktycznie jednak, wskutek możliwie silnego nachylenia się i opierania rękami na łóżku po obu stronach kobiety, pozostaje on w położeniu ukośnym. jaki jest jednak cel Lego ulo/enia? I dlaczego akurat to ułożenie zalecone jest do delloracji?– Wspomniane codices amons nie wyjaśniają tego. Ułożenie to jest jednak racjonalne i z pewnością povvstalo w wyniku intuicji i nagromadzenia wielowiekowych doświadczeń

Uzmysławiając sobie stosunki anatomiczne, wydaje mi się, że wyjaśnienie tkwi nie w tvm, że w ułożeniu powyższym dochodzi do silniejszego pobudzania łechtaczki, lecz w tym, że wzwiedziony członek przy wnikaniu do pochwy zmuszony jesl do przyjęcia kierunku prawie poziomego (uprzednio miał ułożenie stromo uniesione de goryl. Dzięki temu, oraz wskutek własnej elastyczności, nasada członka zostaje silnie przyciśnięta eto tuku lonowetto kobiety. Umożliwia to wślizgiwanie się żołędzi członka do otworu pochwy wzdłuż jej przedniej ściany, powodując na początku tylko rozciąganie wolnego brzegu błony dziew !czep błona ta ulega rozdarciu dopiero wtedy, gdy wślizguje się grubsza część członka. Natomiast w ułożeniu normalnym uszkodzenie błony dziewiczej następuje wskutek szorstkiego ucisku czubka członka z zewnątrz – a więc w sposób bolesny, mniej oszczędzający kobietę. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>