Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu

Dla praktyki małżeńskiej położenie t.ylne boczne jest o wiele ważniejsze niż położenie brzuszne: ważniejsze nawet niż boczne ułożenie w pozycji pierwszej. W czasie długoletniego trwania małżeństwa pojawiają się krótsze iub dłuższe okresy, w których jedno z małżonków musi być oszczędzane (ogólnie iub w odniesieniu do stosunków płciowych).

Zdarza się wtedy czasem, że pozostałe z małżonków cierpi z tego powodu jeszcze bardziej. Jeśli stan ten zabrania spół- kowania, to trzeba się z tym pogodzić. Ale zakaz taki powinien być udzielany jedynie w razie rzeczywistej konieczności, gdyż zwłaszcza na długą metę – może on pociągać za sobą ciężkie i nieprzewidziane następstwa. Dlatego zaleca się małżonkom jak największą rozwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Również i lekarz powinien sie uumzt zastanowić, zanim wyda zakaz spólkowania. Nierzadko bowiem zdarza się, że małżeństwo rozpada się z powodu takiego zakazu, który czasem nie był bezwzględnie konieczny.

Zagadnienie zakazu spólkowania wymaga zatem jak największej ostrożności. YV większości przypadków słuszniej i lepiej jest udzielić ostrzeżenia zamiast zakazu, pod warunkiem, że nie jest ono zalecane w postaci bliżej sprecyzowanej, lecz zawiera dokładne rady terhnirzno, których wymaga dany przypadek.

Rady te stosunkowo często zawierać będę nie tylko zalecenie praktykowania ułożenia tylnego bocznego, lecz również szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania. Spóikowanie w tym ułożeniu może rzeczywiście przedstawiać najbardziej oszczędzający sposób, jaki w ogóie jest możliwy. Bowiem jest ono najwygodniejsze zarówno dla mężczyzny. jak i dla kobiety – a ponadto wymaga najmniejszych wysiłków. Pobudzanie może być I ak stopniowane, aby wystarczało jedynie do upragnionego odreagowania, a członek nie potrzebuje wnikać głębiej, niż to jest dopuszczalne ze względu na wrażliwość i możliwie uszkodzenia pochwy oraz wewnętrznych narządów płciowych. Ułożenie to pozbawione jest wreszcie jakiegokolwiek ucisku jednego ciuła na drugie.

Położenie boczne może być prawe lub lewe. W praktyce stosuje się częściej lewe, prawdopodobnie dlatego, ze mężczyzna chce zachować swobodę ruchów prawej ręki, aby mógł przyciągać kobietę do siebie, głaskać ją i: p. Z tego, co powiedzieliśmy o różnicy kierunków narządów płciowych mężczyzny i kobiety w uio/eniu brzusznym, wynika jasno, że w ułożeniu bocznym lylko wtedy może się spóikowanie odbyć bez wysiłku, gdy ciała nie leżą równolegle ob: k siebie. Dopiero w’tedy, gdy wzajemne ułożenie powoduje rozchodzenie się ku górze (w kierunku głowy) osi podłużnych obu ciał, różnica kierunków pochwy i członka wyrównuje się na tyle, że tez trudności możliwe jc,:l wprowadzenie członka do pochwy. Zwiększenie się nachylenia miednicy u kobiely oraz zmniejszenie się tego nachylenia u mężczyzny ułatwiają tę czynność i umożliwiają głębokie wprowadzenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>