Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu cz. II

Spóikowanie odbywa się najłatwiej, gdy kobieta leży z mniej lub więcej zgiętymi nogami w stawach biodrowych (w ułożeniu na boku), podczas gdy męzczyzna utrzymuje się bardziej w ułożeniu wyprostowanym zgodnie ze swoją osią podłużną. Przez stopniowanie tych ułożeń oraz nachylenie miednicy w stosunku do ciała można bez wysitu osiągnąć dokładne stopniowanie głębokości wnikania członka do pochwy.

Rodzaj podniet powstających w ułożeniu tylnym bocznym jest podobny do tych, które działają w ułożeniu zgiętym. Podobnie jak w ułożeniu zgiętym, koncentrują się one na tylnym brzegu wejścia do pochwy oraz na przedniej ścianie pochwy. Ten drugi rodzaj podniet – zaznaczający się wyraźniej w obydwu ułożeniach – jest silniejszy w ułożeniu zgiętym, ponieważ działa tam wzmacniająco elastyczność członka. Natomiast w ułożeniu bocznym elastyczność ta oddziaływa w kierunku odwrotnym, tzn. osłabia pobudzanie . (ważniejsze) przedniej ściany pochwy, a wzmacnia pobudzanie (mniej ważne) tylnego brzegu wejścia do pochwy. Można więc powiedzieć, że najsilniejsze tarcie oraz pobudzanie części narządów płciowych kobiety odbywa się w miejscu, w którym wywołuje najmniejszy skutek. Ponieważ zaś' łechLaczka nie ma w ogóle .-.tyczności z członkiem, suma bodźców, których doznaje kobieta przy tego rodzaju spóikowaniu jest mała — a przynajmniej do czasu głębokiego wniknięcia członka do pochwy. Bodźce te wystarczają kobiecie do uzyskania łagodnego orgazmu wtedy, gdy jest ona łatwo pobudliwa i dobrze nastawiona do męża – przy czym nawet wtedy orgazm jest odczuciem bardziej psychicznym niż miejscowym.

Powstający w tych warunkach łagodny orgazm wystarcza jedrak do wywołania odruchu oraz daje zaspokajające odprężanie. W postaci lej orgazm nie jest niebezpieczny w większości przypadków wymagających oszczędzania z powodu choroby – w każdym razie jest mniej szkodliwy niż przekrwienie narządów i napięcie psychiczne będące następstwem niezaspokojonych pragnień seksualnych. Spólkowanie w tym ułożeniu nie ma prawie żadnego znaczenia dla kobiety mało pobudliwej, ponieważ powstające bodźce są zbyt słabe, aby mogły w ogóle wywołać uczucie rozkoszy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>