Ułożenie przednie boczne

Jako ostatnie ułożenie vis-ń- vis pozostaje nam do omówienia ułożenie boczne, lewe uolożenie boczne jest tak samo warte stosowania oraz ma takie samo znaczenie, jak prawe (prawe dla kobiety, a więc lewe dla mężczyzny) – jednak w praktyce stosuje się zwykle to ostatnie.

Stosowanie położenia bocznego możliwe jest jedynie wtedy, gdy kobieta położone! nogę ma mniej lub bardziej zgiętą. Ze względu na tę nogę wytwarza się zwykle w praktyce z pet” nego położenia bocznego – położenie grzbietowo-boczne kobiety (oraz odpowiednie położenie mężczyzny, do którego potrzebuje on kilka poduszek). Nega kobiety leżąca od góry może być dowolnie zgięta lub wyprostowana.

Strony dodatnie, jak i ujemne lego położenia, oraz rodzaj dostarczonych bodźców mieszczą się na pograniczu między tymi, które związana są z położeniem normalnym oraz umiarkowanym położeniem zgiętym. Wzmocnienie lub osłabienie nachylenia miednicy kobiety (a także i mężczyzny) może być i tutaj znacznie stopniowane. Główną zaletą ułożenia bocznego jest wygoda związana z jego stosowaniem oraz uniknięcie zbyt dużego ucisku kobiety przez zbyt ciężkiego mężczyznę. Jego szczególną wadą jest uciskanie podłożonej nogi (możliwe do uniknięcia jedynie przez mocne jej zgięcie łub przez zbliżenie do położenia grzbietowego) oraz pewne ograniczenie ruchów mężczyzny związane z jego połowicznym położeniem. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>