Ułożenie kolankowa podczas seksu

Jest to ułożenie, w którym kobieta klęczy w len sposób, ze ciało jej z udami tworzy kąt prosty lub lekko rozwarty Tułów może być poziomo wyprostowany i opierać się na dłoniach i przedramionach lub na odpowiednio wysokim podłożu. Górna część ciała {licząc od miednicy do głowy) może być silnie pochylona oraz opierać się na łokciach i ramionach o nie podwyższone podłoże (położenie kolankowó-lokciowe stosowane w ginekologii) tworząc kąt ostry z pionowo ustawionymi udami. Mężczyzna może stać {lub klęczeć) z tyłu za kobietą klęczącą na brzegu niskiego łóżka lub na dywanie. Ciało jego może pozostawać w pozycji pionowej lub może być tak silnie pochylone do przodu, że prawie leży na poziomo ustawionym grzbiecie kobiety. W tym drugim ułożeniu kierunek członka jest prawie zgodny z kierunkiem pochwy: zawsze jednak należy pamiętać, że przy coitus a tergo lekkie skrzywienia właściwe członkowi i pochwie w każdym położeniu są sobie przeciwstawne.

Jeśli ciało mężczyzny znajduje się w pozycji pionowej, a grzbiet kobiety ustawiony jest poziomo, kierunek członka przebietta ku górze w stosunku do kierunku pochwy, tak że przy wprowadzeniu członka do pochwy uderza on górną stroną zolędzi o tylną ścianę pochwy. Głębsze wprowadzenie jest rożliwe tylko wtedy, gdy członek zostaje przez tę ścianę spychany ku dołowi, podczas gdy ona sama – dzięki swej elastyczności – unosi się ku górze. Zrozumiałe jest, że wzmocniony wzajemny ucisk powstający w wyniku elastyczności pochwy zwiększa bodźce związane z tarciem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>