Ułożenie kolankowa podczas seksu cz. III

Wnikanie powietrza do pochwy przy spółkowaniu w tyra ułożeniu jest niekorzystne dla mężczyzny i kobiety, gdyż rozciągnięcie i wygładzenie ścian pochwy wydatnie zmniejsza podniety powstające przy ruchach trących członka. Oprórz tego przy ruchach członka dochodzi czasem do wyparcia części wessanego powietrza, które może wówczas wydawać n e- przyjemne odgłosy. Odgiosy te mogą powstawać i wtedy, gdy po zakończeniu spófkowania ia czasem nawet po paru godzinach) powietrze uchodzi z pochwy po przyjęciu normalnej postawy ciała: ponieważ odgłosy te mogą być dość wyrauiie słyszalne, mogą stwarzać nieprzyjemną dla kobiety sytuację.

Przy względnie wąskim wejściu do pochwy niebezpieczeństwo wniknięcia powietrza jest mniejsze, gdyż penis szczelnie je zamyka. Jeśli jednak wejście do pochwy jest szerokie, a brzegi jego są zwiotczałe, prawie pewne jest, że w położeniu kolankowo-łnkciowym powietrze wniknie do pochwy – dlatego w tych przypadkach należy go unikać.

Położenie kolankowe na ogol jest często stosowane. Celowe jesl najbardziej, gdy pragnie SIĘ ułatwić wniknięcie plemników do macicy: najlepiej, gdy ejakutacja następuje przy niezbyt silnym pochyleniu ku przodowi ciała kobiety, oraz pochylenie to następuje tuż po ejakulacji. Kobieta powinna wówczas pozostawać przez jakiś czas w tym ułożeniu.

Położenie kolankowe (bez pochylenia tułowia!) wskazane jest w czasie ciąży, gdyż macica – w następstwie powyżej opisanych czynników oraz ciężaru własnego – nie styka się z członkiem ani nie jest przez niego uderzana. Z drugiej jednak strony istnienie ciąży zmusza do ostrożności przy dużej różnicy kierunków narządów płciowych: tylna ściana pochwy, łatwo podatna na uszkodzenia w czasie ciąży, nie powinna podlegać -silnym, nieomal prostopadłym uderzeniom. Oprócz tego, ra krótko przed mającym nastąpić porodem, należy uni- każ każdego kontaktu głębiej położonych części pochwy z członkiem, ze względu na niebezpieczeństwo spowodowania zakażenia. Z tego powodu, a także dlatego, że macica (a z mą płód) nie powinna zmieniać normalnego położenia, uważa się stosowanie ułożenia kolankowego za zakazane w ciągu dwóch ostatn-ich miesięcy ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>