Ułożenie kolankowa podczas seksu cz. II

Różnica kierunków staje się jeszcze większa, gdy tułów kobiety pochyla się ku dołowi oraz wtedy, gdy zwiększa się nachylenie żeńskiej miednicy. Różnica ta jest więc największa w położeniu kolankowo-łokciowym (barkowymi z podciągniętymi lędźwiami: w ułożeniu tym pochwa skierowana jest nawet nieco ku dołowi. Ponieważ przy tym dolna strona spojenia łonowego przesuwa się silnie ku tyłowi, łechtaczka zostaje silnie przyciśnięta do członka i styka się z jego dolną powierzchnią. W ten sposób osiągnięte zostaje pobudzenie łechtaczki przez ruchy trące członka, co w tym właśnie ułożeniu stanowi wyjątek przy stosowaniu pozycji drugiej.

Ułożenie, w którym kobieta stoi (zamiast klęczeć) z silnie pochylonym ciałem ku przodowi, nie rożni się zasadniczo od ułożenia kolankowego. W potowemu kolankowym, a jeszcze bardziej w koiankowo- łokciowym, pojawia się nowy czynnik, którego nie spotyka się w żadnym innym ułożeniu. Chodzi tu o zawartość jamy brzusznej (a zwłaszcza o jelita), która opada no skutek własnego ciężaru do najniżej w tym momencie położonej części jamy brzusznej, tj. w okolicę wątroby: równocześnie ściana brzucha wypina się ku przodowi. Powstaje ujemne ciśnienie w części miedniczej jamy brzusznej. Macica opada wtedy w kierunku głowy na tyle, na ile tylko pozwalają jej więzad- ta. Pochwa wydłuża się, a wejście do pochwy oddala się.

Praktycznie najważniejsze jest wledy, że do pochwy wsysa się powietrze (w następstwie wspomnianetto ujemnego ciśnienia). gdy tylko dojdzie do otwarcia wejścia do pochwy i odepchnięcia tylnej lej ściany. Cała wypełnia się powietrzem, ściany jej rozciągają się i wytwarza się wtedy w nie| pusta jama – co w innych przypadkach nigdy się nie zdarza – o gładkich ścianach, gdyż. pod wpływem ciśnienia powietrza znikają, lub też znacznie spłaszczają się jej listwy i Tałdy poprzeczne. My, ginekolodzy, czynimy użytek z rozciągnięcia ścian pochwy pod wpływem wnikniętego powietrza, gdy chcemy dokładnie zbadać powierzchnię ścian pochwy lub przy niektórych zabiegach operacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>