Technika pocałunku podniecającego

Trudności powyższe – związane ze stosowaniem śliny – mogą być przezwyciężone, gdy śliny nie przenosi się drogą pośrednią, tj. przy stosowaniu gry podniecającej za pomocą list i języka ?

Ten rodzaj pobudzania sprawia, że nie tylko nie odczuwa się braku wydzieliny la w pewnym sensie: przeciwnie), lecz umożliwia on dostarczenie nadzwyczaj silnych pobudzeń doprowadzających do powstania wystarczającego podniecenia seksualnego: w ten sposób prowadzona gra miłosna stwarza dogodne warunki psychiczne i cielesne dia zadowalającego dla obojga stron przebiegu spóikowania.

Z powyższych względów tego rodzaju gra podniecająco jest szczególnie korzystna dla kobiet niedoświadczonych, które nie posiadły jeszcze zdolności do reakcji silnym podnieceniem w odpowiedzi na bodźce seksualne. Gra ta daje korzystne wyniki pod jednym warunkiem: że mężczyzna zachowuje sie z dużą subtelnością i delikatnością. Stare przysłowie mówi, że tylko krok prowadzi od wzniosłości do śmieszności. W kodeksie miłosnym powinno to brzmieć: prawie niewidoczna jest granica między najprzyjemniejszym a najobrzydliwszym.

Technikę pocałunku podniecającego chciałbym pominąć, gdyż łatwo ją ustalić na podstawie obszernie powyżej opisanej techniki pocałunku i gry podniecającej. To samo dotyczy analizy tego zjawiska. Mogę się więc ograniczyć tylko do uwag, że zapach i smak mają większe znaczenie dla strony czynnej przy pocałunku podniecającym niż przy zwykłym. A ponieważ akurat pod tym względem istnieje dość znaczne niebezpieczeństwo przekroczenia wyżej wspomnianej granicy, radzę stronie biernej, aby w miarę możności zmniejszyła okazję do doslarczania tego rodzaju wrażeń- można to osiągnąć tylko poprzez utrzymywanie jak największej czystości odnośnych miejsc, ewentualnie z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w rozdziale II-2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>