Szybkość poruszania się plemników

Szybkość poruszania się plemników określono pod mikroskopem na 3 mm w ciągu minuty. Oznacza to, że plemnik w ciągu jednej sekundy przebywa drogę mniej więcej równą jego długości. Ruchy odbywają się zawsze przeciw prądowi ze znaczną silą, zdolną do pokonania pewnych przeszkód. Ponieważ, jak już wyżej wspomniałem, rzęski narządów płciowych żeńskich wytwarzają prąd skierowany na zewnątrz, plemniki muszą płynąć w górę, tj. w kierunku jajników. Być może, iż prąd cieczy wytwarzany przez rzęski wpływa jen- nak ujemnie na szybkość przesuwania się plemników. W każdym razie przyjmuje się, że w macicy przesuwają się one do przodu ok. 1-15 mm w ciągu 3 minut. Wydostając się z masy spermy i wnikając w zewnętrzne ujście macicy osiągają one jamę macicy po 1,5 do 3 godzin, W kilka godzin później mogą Już być w jajowodzie, gdzie w bocznej jego części spotykaią ię z jajem. Prawdopodobnie w rozpuszczeniu zewnętrznej osłonki jaja uczestniczy wiele plemników, jednakże tylko je- den z nich wbija stę W jajo i /.lewa z jego jądrem, powodując zapłodnienie. Na podstawie wyżej podanych obliczeń może to nastąpić po ok. 8 godzinach od chwili spółkowania.

A po jakim czasie najpóźniej może nastąpić zapłodnienie (rzecz jasna, jeśli w międzyczasie nie było nowego spółkowania)? Trudno to określić i chociaż zagadnienie to jest niezwykle ważne, nie znaleziono na nie dokładnej odpowiedzi. Donoszono np.. że plemniki pozostające w pochwie moqą w niej wyżyć nie dłużej niż 1 godzinę: jeśli jednak wykazują dostateczną ruchliwość, mogą dostawać się do macicy i zachowywać w niej aktywność w ciągu 25-40 godzin.

Pozostaje nam jeszcze do wyjaśnienia, co dzieje się z plemnikami, które nie zdołały zapłodnić jaja. Można powiedzieć, że są to wszystkie z wyjątkiem jednego zapładniającego, ponieważ jajo przyjmuje tylko jeden plemnik, po czym natychmiast zamyka się przed innymi. Ponieważ zaś w czasie każdego spółkowania (o ile nie następuje ono zbyt szybko po popi zednim) dostaje się do pochwy ok. 200-500 milionów plemników, za każdym razem muszą ginąć ogromne ich ilości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>