Szybko przemijające obrzmienie piersi

Ogólnie znanym zjawiskiem jest obrzmiewanie piersi przed miesiączką, często przykro odczuwane przez kobietę. Nie należy tego jednak utożsamiać z opisanym przez Rosenburga przedmiesiączkowym powiększeniem elementów gruczołowych. Są to bowiem zupeinie różne procesy: przebiegają w różnym czasie, a poza tym obrzmienie może się pojawiać o wiele za wcześnie, abv mogło być zależne od rozrastania elementów gruczołowych.

Wolę pominąć sprawę tego, czy wzrost opisany przez Rosenburga jest odczuwalny: może u jednej kobiety tak, a u innej nie. Zazwyczaj wyczuwalne obrzmienie piersi może zależeć od przekrwienia uwarunkowanego rozszerzeniem małych naczyń krwionośnych. Przekrwienie to może powstawać nie tylko wskutek wpływów chemicznych !np. hormonalnych) lecz również na drodze odruchowej.

Dobrym przykładem powyższych wywodów, a zarazem interesującym przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie, którym się zajmujemy, jest szybko przemijające obrzmienie piersi które można zauważyć u niektórych kobiet w okresie między dwiema miesiączkami, a dokładniej powiedziawszy – tuż przed pęknięciem pęcherzyka.

W tych przypadkach z pewnością można wykluczyć wzrost tkanki gruczołowej – a mimo tego pojawia sie obrzmienie. Jest ono spowodowane przez odruchowy dopływ krwi, czyli czynne przekrwienie, które nierzadko bywa spostrzegane także w macicy.

Wpływ czynności jajników' na narządy' płciowa jest silny i wyraźny. Nie mniejszy wpływ wywierają na cały organizm kobiety. Od czasu spostrzeżeń Mary Pulman Jacobi (1875) i studium Goodmana, które później zostały' potwierdzone i rozszerzone przez liczne badania, wiadomo, ż.e najważniejsze procesy życiowe normalnej kobiety wr dojrzałym wieku wykazują regularne wahania intensywności. Po silniejszej fazie, przypadającej na okres przedmiesiączkowy, następuje faza o mniejszej intensywności, odpowiadająca przerwie międzymiesiacz- kowej. Ta znów przechodzi w okres wzrastania nasilenia, prowadzący do nowego stadium szczytowego. I tak przebiega to nieprzerwanie – jeśli nie pojawi się ciąża – zw’ykle z dużą regularnością, w odstępach czterotygodniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>