Stosunki płciowe w trakcie ciąży

Takie są rezultaty doświadczeń, obserwacji i badań. Wnioski wynikające z tego co powiedzieliśmy o stosunkach płciowych podczas menstruacji, sformułowałbym następująco: pomijając przepisy religijne ludów wschodnich, nie ma podstaw do sprzeciwiania się umiarkowanemu spółkowaniu podczas miesiączki, jeśli oboje małżonkowie są zdrowi i zachowują jak największą czystość. Jednak w dniach obfitego krwawienia należałoby je wykluczyć ze względów estetycznych. W czasie miesiączki należy natomiast zaniechać wszelkiego pobudzania seksualnego kobiety (nawet psychicznego), jeśli cierpi ona na jakiekolwiek zaburzenia, lub wykazuje skłonność do silniejszego krwawienia lub przewrażliwienia. Jeśli zaś podejrzewa się jakąkolwiek' infekcję w narządach płciowych mężczyzny lub kobiety – nawet wtedy, gdy zarazki są tak osłabione, że nie wywołują żadnych dostrzegalnych objawów – nakazuje się w czasie miesiączki pełną wstrzemięźliwość seksualną.

O wiele bardziej skomplikowanie przedstawia się zagadnienie stosunków płciowych w okresie ciąży. Nawet lekarzowi o dużym doświadczeniu klinicznym, i naukowym (a także życiowym) sprawia duże trudności przyjęcie stanowiska w tej

Dokładne stwierdzenie startu rzeczy czasami jest niezwykle trudne: wymaga ono wielokrotnych, bardzo dokładnych badań oraz dużej wiedzy bakteriologicznej, biologicznej i klinicznej lekarza – a także dużego doświadczenia. Jeśli brak jest rady kompetentnego lekarza, najlepiej zastosować się do starego przysłowia „in cfutu/s ahstine”, co oznacza w tym przypadku: gdy istnieje wątpliwość, lepiej zachować wstrzęmięźliwość seksualną. sprawie oraz udzielenie porady. Bowiem rada ta dotyczy trudnego zagadnienia: od rady tej często zależy nie tylko zdrowie cielesne ciężarnej i płodu, aie także szczęście obojga małżonków. W czasach, gdy uważałem się co najwyżej za doświadczonego klinicystę oraz udzielałem pierwszych porad, nieraz udzielałem zakazu spółko wania, kierując się dbałością o stan zdrowia fizycznego kobiet. Później nieraz tego żałowałem, gdyż życie nauczyło mnie, że istnieją czynniki o wiele ważniejsze dla szczęścia człowieka, niż te, które związane są tylko z unikaniem szkody cielesnej. Pocieszam się myślą, że zakaz mój prawdopodobnie często był przekraczany oraz wyśmiewany wtedy, gdy nie dochodziło do zapowiedzianych szkód. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>