Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych

Stosunki płciowe podczas miesiączki, Dla wielu kategorii judzi, dla caiych narodów, dla wyznawców niektórych religii zagadnienie to w ogóle nie istnieje. Kobieta podczas miesiączki jest „nieczysta” i nie może być dotykana. I na tym koniec! Jeśli nawet powyższy przepis religijny nie ma znaczenia dla ludzi zachodu i obowiązuje tylko niektóre grupy ludzi, to jednak istniejący od tysiącleci stary pogląd także i na nas wywiera wpływ tego rodzaju, że wstrzymywanie się od stosunków płciowych podczas miesiączki uważane jest prawie za obyczaj. „W rzeczy samej pozostaje pod znakiem zapytania czy wstrzemięźliwość ta jest rzeczywiście koniecznością higieniczną, czy też mamy do czynienia z prastarym, lecz fałszywym przesądem. Ważne względy przemawiają za tym ostalnim stwierdzeniem”. Jeśli tak poważny i wybitny autor jak Kossmann wypowiada się w ten sposób, mamy wszelkie podstawy do tego, aby zagadnienie to sprawdzić gruntownie i w sposób wolny od wszelkich przesądów.

Także i w tym przypadku można znowu rozróżnić czynniki psychiczne i fizyczne. U kobiety może się pojawić wzmożone pragnienie odbywania stosunków płciowych podczas menstruacji lub w określonych jej dniach. Popęd do zbliżenia u mężczyzny może być instynktownie pobudzony przez stan miesiączkowy kobiety. Bez wątpienia odgrywają tu rolę różne motywy. Przede wszystkim wspomnę o tym, co uprzednio powiedzieliśmy pod tym względem o wrażeniach węchowych. Spotyka się mężczyzn – całkowicie normalnych mężczyzn – dla których stanowi to tak silną podnietę, że z trudem tylko mogą się jej oprzeć. Aie także i bez działania tego rodzaju podniet, sama myśl o tym, że wystąpiła miesiączka, dosłownie popycha niejednego męża w ramiona ukochanej żony. Być może jest to częściowo wywołane wspomnieniami uprzednich, nabytych w tych warunkach doświadczeń (dla niektórych par spółko- wanie na początku lub na końcu periodu powoduje rzeczywiście maksymalne odczucia ), jednakże istota tego zjawiska opiera się na prabodżcu i prawiedzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>