Stosunek seksualny

Słabo rozwinięta łechtaczka może jednak – podobnie jak cały aparat seksualny, a nawet w większym stopniu – wzrastać w miarę- upływu czasu oraz uprawiania częstego spóiko- wania, tak że i pod tymi względom zaznacza się wpływ wyćwiczenia i doświ-adczenia kobieLy.

Dawniej przyjmowano, że orgazm powstający poprzez pobudzanie łechtaczki miał być całkowicie różny od powstającego przy pobudzaniu pochwy. Mówiono o orgazmie głównie pochwowym lub głównie łechtaczkowyin. Późniejsze badania dowiodły, że w samej pochwie znajduje się bardzo mało czuciowych zakończeń nerwowych, że pobudzenie rozpoczyna się w niezwykle wrażliwej lechlaczce i z niej promieninje na pochwę. Obalono zatem dotychczasowe ostre rozróżnianie orgazmu pochwowego od iechtaczkowego, ponieważ przechodzą one jeden w drugi oraz mają takie same wewnętrzne mechanizmy odruchowe, miejscowe i psychiczne, powodujące rozładowanie wraz z następowym odprężeniem. Oczywiste jest, że w niektórych przypadkach odczucia mogą mieć odmienny charakter: zawsze jednak chodzi tu o charakterystyczną rozkosz seksualną. Wiadomo, że u kobiety istnieje wiele odmian i odcieni rozkoszy seksualnej, których mężczyzna nie może osiągnąć: natomiast przy określonym rodzaju pobudzania dochodzi do różnorodnych odcieni odczucia rozkoszy u obojga pici, będących następstwem odmian i stopniowania podniet. –

Spótkowanie ,,zgodne z naturą” wymaga kombinowanego pobudzania łechtaczki i pochwy kobiety, które dostarcza najsilniejszych bodźców i najszybciej doprowadza do orgazmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>