Stosunek seksualny – dalszy opis

Z tego co powyżej powiedzieliśmy, można wysnuć wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju spóikowania. Jego technika, jak widzieliśmy, nie jest łatwa. W przypadku niekorzystnego położenia łechtaczki należy się uciec do pomocy odpowiedniego ułożenia kobiety (zwiększającego nachylenie miednicy) lub obojga partnerów. Ceł może być osiągnięty również wtedy, gdy członek w czasie ruchów frykcyjnych wysuwa się z pochwy oraz żołędzią pobudza łechtaczkę. Wiąże się to jednak z .niebezpieczeństwem zagubienia drogi do pochwy przy takich ruchach, przez co przerwany zostaje szereg dostarczanych bodźców, W końcu istnieje możliwość skojarzenia podniet pochwowych dostarczanych przez penis z pobudzaniem łechtaczki przy pomocy palca (gra podniecają-

W większości zespoleń seksualnyxh pobudzenie ogranicza się głównie do pochwy (włącznie z bezpośrednio do niej przylegającymi częściami innych narządów). Powstające przy tym bodźce w zupełności wystarczają do progresywnego wzrostu napięcia i odczuć rozkoszy u kobiety, która – wskutek sumowania się bodźców – zbliża się do orgazmu razem z mężczyzną.

Przy normalnym, „zdrowym’1 spółkowaniu obustronny orgazm powinien ?vypaść mniej więcej równocześnie, tzn. orgazm u kobiety powinien się pojawić natychmiast po rozpoczęciu wytrysku u mężczyzny. Ściślej mówiąc orgazm u kobiety powinien się pojawić po czasie, jaki potrzebny jest do przewodzenia wrażenia (powstałego pod wpływem ejakułacji) do centralnego systemu nerwowego oraz’przetworzenia go na rozładowanie: przy niezwykłej szybkości przewodnictwa nerwowego trwa to krócej niż sekundę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>