Stosunek przerywany a niebezpieczeństwo kobiety

Jeśli tego rodzaju nic zaspokajający przebieg stosunku płciowego występuje wyjątkowo, nie wyrządza żadnych szkód. Uczucie niezaspokojenia prędzej czy później zostaje usunięte i psychika wiara do stanu równowagi, tym bardziej że kobieta ma nadzieję na następny (lepszy) stosunek.

W narządach płciowych również przemija pobudzenie i to w niezbyt długim czasie. Inaczej jest wóczas, gdy stosunek nie zaspokajający stale się powtarza. Powstaje wtedy, przewlekły st.an pobudzenia i przekrwienia narządów płciowych. Objawy przewlekłego stanu podrażnienia narządów płciowych mogą być bardzo różnorodne. Zjawiają się określone lub nieokreślone, umiejscowione iub wędrujące bóle, które tak absorbują ginekologów i zmuszają do długotrwałego, lecz bezskutecznego leczenia: bezskutecznego, ponieważ nie ustaje szkodliwe oddziaływanie, którego przyczyny nie domyśla się pacjentka i nie podejrzewa lekarz.

Mężowi najeży wLedy kategorycznie podkreślić: każde silniejsze podniecenie seksualne kobiety, kLóre nie kończy się przeżyciem orgazmu, jest szkodliwe: częste powtarzanie się tego zjawiska wiedzie do trwałych, a przynajmniej trudnych do usunięcia szkód fizycznych i psychicznych.

Jeszcze większe niebezpieczeństwo niż przy wadliwej technice mężczyzny, grozi kobiecie przy spótkowaniu przerywanym (coitus in/emipfłisj, przy którym następuje przerwanie jego kontynuacji w celu uniknięcia zapłodnienia, który to sposób, w dodatku, zawodzi często. Przy spólkowaniu takim mężczyzna wysuwa członek z pochwy w momencie, w którym czuje, że rozpoczyna się odruch ejakulacyjny lub gdy nie może się już od niego powstrzymać. Do ejakulacji więc dochodzi poza obrębem pochwy. Mężczyzna przeżywa Orgazm, aczkolwiek niezupełny, oraz uzyskuje rozładowanie napięcia. Taki przebieg spółkowania nie jest zbytnio szkodliwy dla mężczyzn, jednakże nie jest całkowicie obojętny dla podatnych na nerwice: niektóre objawy neurasteniczne dadzą się wywieść właśnie ze spółkowania przerywanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>