Sposób ustępowania miesiączki nie zawsze jest jednakowy

Pewne oddziaływanie wywiera również tryb życia i warunki życiowe: kobiety żyjące w ogólnie lepszych warunkach mają dłuższy okres dojrzałości płciowej rńz żyjące w warunkach prymitywnych. –

Gdy zaczynają ustępować procesy powtarzające się dotychczas regularnie w narządach płciowych wewnętrznych, kobieta wkracza w tzw. okres przejściowy' (przekwitanie, climacterium). Okres ten u jednej kobiety trwa krócej, u innej dłużej i może przeciągać się od 1 do 3 lat. Potem następuje menopauza, w której miesiączkowanie ostatecznie ustaje.

Także i tutaj widzimy znowu, podobnie jak w pozostałych procesach mających związek z miesiączką, że główny nacisk kładzie się na występowanie lub brak wydalania krwistej wydzieliny z narządów płciowych. Z poprzednich rozważań wiemy jednak i o tym stale musimy pamiętać, że miesiączka nie jest procesem pierwotnym, lecz wtórnym, uzależnionym od czynności jajników. Tak więc ustanie miesiączki w okresie przekwitania jest następstwem ustania czynności jajników, to w myśl zasady, którą ustanowiła dla tych zjawisk przyroda: bez czynności jajników nie ma miesiączki .

Sposób ustępowania miesiączki nie zawsze jest jednakowy. Czasami utrata krwi jest w pewnym okresie większa i trwa dłużej. Krwawienie może również stawać się słabsze, aż do całkowitego ustania, po czym znowu powraca. U dość wielu kobiet menopauza pojawia się nagie, u innych znów po długiej przerwie pojawia się miesiączka. W tym miejscu muszę natychmiast wskazać, że przypadki takie zawsze należy oceniać z dużą ostrożnością. Bowiem to co uważamy za powrót miesiączki, może być w istocie krwawieniem spowodowanym przez poważne schorzenie. W przypadkach takich najlepiej jest natychmiast poddać się badaniu ginekologicznemu. Obecnie rozporządzamy bardzo prostą metodą, opartą na badaniu rozmazu z szyjki macicy, kLóra od nazwiska badacza, który ją opracował, nazywa się metodą Papanicolaou, Przy pomocy tego badania można wykryć raka szyjki macicy jeszcze w najwcześniejszym, niegroźnym stadium rozwoju – i leczyć go. Rozmaz szyjkowy jest tak wartościowy i ważny, że to proste i niebolesne badanie powinno być przeprowadzane nie tylko w okresie menopauzy, lecz regularnie co 3-5 lat u wszystkich kobiet liczących ponad 30 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>