Sperma

To celowe urządzenie uzupełnione jest jeszcze tym, że odruchy powyższe u zdrowego osobnika zawsze poprzedzone są crekćją (powstającą również na drodze odruchowej), przy czym dochodzi także do obrzmienia wzgórka nasiennego. Obrzmienie to zwęza jeszcze bardziej końcowe odcinki nasieniowodów, tak że zmieszanie się wydzielin może być jeszcze lepszo, oraz jeszcze bardziej nadaje strumieniowi kierunek, w którym nasienie powinno się dalej przedostawać. W tym samym czasie obrzmienie to powoduje zamknięcie od tyłu cewki moczowej, które zostaje jeszcze wzmocnione przez cześć mięśni stercza (część la w postaci pierścieniowatej warstwy olacza najwyższą część cewki moczowej), kurczącej się razem z innymi jego wióknami mięsnynji.

W ten sposób sjierma nie ma możliwości odpływu do tyłu. do pęcherza moczowego, a- jedynym kierunkiem, który pozostaje do wyboru, jest cewka moczowa prowadząca do jej zewnętrznego ujścia. Oprócz tego w tym samym czasie uniemożliwione zostaje przedostawanie się. moczu do nasienia. Dopóki trwa peina erekcja, oddawanie moczu jest niemożliwe z powodu obrzmienia ciał jamistych prącia oraz wzgórka nasiennego.

Płyny, które ostatecznie m.cszają się w części sterczowej cewki moczowej tworząc nasienie – zostają natychmiast wydalone na zewnątrz. Dzieje się to również no drodze czystego działania odruchowego. Niemożliwe staje się powstrzymanie wytrysku poprzez wpływy psychiczne, jeśli został on już zapoczątkowany. Przebiega on bowiem w sposób zupełnie automatyczny, mimo że całą akcję wspomagają mięśnie poprzecznie prążkowane, a więc zależne oil woli. Odruch zostaje zapoczątkowany poprzez tryskanie cieczy nasiennej na ścianę cewki – przez co w tym samym czasie dochodzi do odczucia najwyższej rozkoszy {nawet przy wytrysku w czasie snu) – a składa się z całego szeregu silnych, rytmicznych skurczów- mięśni dna miednicy. Szczególną rolę odgrywa przy tym mięsień leżący tuż pod skórą krocza i obejmujący cewkę moczową, którego skurcze można wyraźnie wyczuć palcem Na tabl. V jest on przedstawiony na\czarno i oznaczony nr 14.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>