Sperma – dalszy ciąg

Dzięki rytmicznym skurczom nasienie wylryskuje z zewnętrznego ujścia cewki moczowej z dużą silą, pozwalającą się mierzyć na podstawie odległości, którą przebywa, jeśli wytrysk odbywa się w wolnej przestrzeni. Odległość ta wynosi najczęściej nie więcej niż 14-20 cm, lecz donoszono również o odległości wynoszącej ponad 1 m.

Prawdopodobnie, w chwili gdy pierwsza część wytrysku (zawierająca porcję cieczy, która pierwsza przedostała się 'do cewki) wydostaje się na zewnątrz, do cewki moczowej napływa dalsza część cieczy. Najprawdopodobniej napływ ten wspierany jest przez przerwę w skurczach powodujących ejakulację, tak że i tułaj naprzemienny skurcz i zwiotczenie mięśni działa nie tylko jako pompa tłocząca ku przodowi, aie i jako pompa ssąca ku tyłowi.

Sperma wytryskuje w kilku porcjach, następnie dochodzi jeszcze do kilku coraz słabszych skurczów, które wyrzucają resztki pozostałe w cewce moczowej – i na tym kończy się odruch. Wkrótce ustępuje też erekcja: jeśli jednak bodźce oddziałują nadal, może się ona jeszcze utrzymywać.'

Trudno jest rozstrzygnąć, czy bańki nasieniowodów i pę- „ cherzyki nasienne zostają w następstwie ejakulacji całkowicie opróżnione. Jeśli jednak zachodzi możliwość natychmia- stowego powtórzenia aktu płciow-ego, można przyjąć, że nie nastąpiło opróżnienie całkowite. Trzeba tu jednak dodać, że w czasie pierwszej ejakuiacji, jak i następowego oddziaływania bodźców należy się liczyć z tym, że dalej następujące skurcze nasieniowodów mogą w ciągu krótkiego czasu dostarczyć następnych porcji nasienia. Możliwe, że zupełne lub niezupełne opróżnienie '(!sinieją autorzy, którzy przyjmują możliwość jednostronnego opróżnienia) związane jest z właściwościami osobniczymi. Być może, iż w ten sposób można byłoby wytłumaczyć, dlaczego niektórzy mężczyźni mogą odbyć, tylko !eden raz stosunek płciowy, podczas gdy inni mogą je odbywać wielokrotnie w ciągu krótkiego czasu. Pewne jes! zresztą, ze chodzi tu mniej o dostarczenie na czas rezerwowych produktów jąder, natomiast więcej o silniejszą czynność gruczołów wydzielających ciecze dodatkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>