Specyfika skurczów macicy

Wprawdzie do pracy tej jest on należycie przygotowany, gdyż w czasie ciąży ilość i grubość włókien mięśniowych zwiększa się tak znacznie, że ciężar macicy, wynoszący 50-70 g (50 g u pierwiastek, a CO – 70 g u wieloródekj wzrasta – licząc tuż po porodzie – do 900 – 1200 g.

Specyfika skurczów macicy polega na tym, że początkowo są one stosunkowo słabe, potem siła ich wzrasta,’ pozostaje przez krótki C2as na najwyższym poziomie swego nasilenia, po czym znowu obniża się. Potem pojawia się przerwa, po której znowu rozpoczynają się skurcze. Właściwości te są oczywiście najłatwiejsze do zaobserwowania w czasie porodu, jednak mogą być spostrzegane również i poza okresem ciąży.

Silnym skurczom macicy może towarzyszyć również ty- powe, ściśle określone odczucie bólu. Obecnie ten „ból porodowy” nie jest już rozpatrywany jako czynnik niezbędny, towarzyszący porodowi. Metoda „bezbolesnych porodów” wykazała, że ból ten powstaje na drodze psychologicznej i spowodowany jest przez skurcze powstające w następstwie lęku: jeśli lęku nie ma, znikają także powyższe bóle .

Skurcze o 'mniejszej intensywności, zwłaszcza takie, których zamiarem nie jest pokonanie żadnych oporów, mogą odbywać się bezboleśnie, a nawet mogą nie być dostrzegalne. Na szczęście – do nich właśnie należą skurcze macicy powstające w punkcie szczytowym spóikowania. Macica od zewnątrz pokryta jest przez otrzewną (peritone- umj. Otrzewna nie pokrywa jedynie dolnej części macicy oraz boków, od których odchodzą więzadla szerokie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>