Śluz znajdujący się w kanale szyjki macicy

Zachowanie się śluzu znajdującego się w szyjce macicy wykazuje odrębne różnice indywidualne. Współcześni seksuolodzy przyjmują, że śluz znajdujący się w kanale szyjki (czop śluzowy Kristełłera, „Kristeller”) zostaje wypchnięty w czasie orgazmu wskutek skurczu macicy, jednakże dzięki swej ciągliwej, lepkiej konsystencji nadal pozostaje w kontakcie ze ścianą szyjki. Zanurza się w masę spermy, zostaje obładowany plemnikami oraz znowu wciągnięty do szyjki, gdyż macica po skurczu ulega zwiotczeniu, jama jej poszerza się i wywiera działanie ssące. Niektórzy ginekolodzy przyjęli tę tezę bez zważania na ich codzienne doświadczenia świadczące o dużych różnicach, zwłaszcza ilościowych, zachodzących w śluzie szyjkowym oraz bez przebadania pod tym \vzg!ę: dem zjawiska orgazmu. Bowiem zjawisko to nie przedstawia się tak prosto, jak wyobrażają to sobie seksuolodzy. Jeśli nawet tego rodzaju zachowanie się czopu śluzowego sporadycznie może mieć miejsce, to jednak nie może być w ogóle mowy o wyławianiu plemników przez macicę za pośrednictwem wysuniętego języka śluzu.

Pewne jest – a zarazem ma duże praktyczne znaczenie – że macica podczas orgazmu aktywnie przyczynia się do wciągania nasienia poprzez skurcze z następowymi rozkurczami jej ścian oraz mniej lub bardziej silne ruchy ujścia zewnętrznego. Działa tu również przesuwanie się ku dołowi macicy w następstwie skurczu muskulatury pochwy (powodującego ' pociąganie ku doiowi) oraz w następstwie skurczów ścian brzucha (stwarzających ciśnienie od góry) podczas orgazmu: przesuwanie sit: ku dołowi macicy zbliża jej ujście do masy nasienia. Służ szyjkowy może w końcu pomagać plemnikom przy przedostawaniu się do dalszych odcinków, ponieważ stwarza im łatwe do osiągnięcia, korzystne i chroniące środowisko. Sądzę, że jeśli chodzi o kobietę, omówiliśmy już fizjologię spólkowania (na tyle, na ile pozwala nam stan współczesnej wiedzy) oraz jego technikę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>