Slopes i miłość małżeńska

Zrozumiale jest, że w małżeństwie doskonałym mężczyzna powinien rozpoznawać i uwzględniać okresy maksymalnego wzrostu libido u żony. Podobnie zrozumiałe wydoje mi się, że stosunki płciowe nie ograniczają się tylko do okresów maksymalnych u kobiety.

Pani Slopes uważa to za normalne, gdy małżonka (dla której przyjmuje dwutygodniowy rytm libido) wymaga odbywania częstych stosunków płciowych w ciągu 3-4 dni w okresie swego maksimum, natomiast całkowicie unika ich w międzyczasie, oprócz momentów, w których zadziałał na oboje małżonków jakiś szczególnie silny bodziec,

Na szczęście nie jest to zgodne z rzeczywistością. ' Doświadczona i kochająca kobieta o nieobniżonej pobudliwości seksualnej wykazuje również i poza okresami maksymalnymi potrzeby seksualne oraz wydolność nie ustępującą na, ogół przeciętnym ich wartościom u mężczyzny.

Dlatego też pary takie nie przyjmą nakazu szeroko rozpowszechnionego przez książkę p. Slopes pt. ,,Married love1′ (Miłość małżeńska), zalecającego zachowywanie regularnych dziesięciodniowy cli okresów wstrzemięźliwości, ponieważ nie życzy sobie tego ani żona, ani mąż.

Inaczej jest, jeśli kobieta wykazuje obniżoną pobudliwość seksualną. Zalecenia pani Slopes mogłyby wówczas wywrzeć ujemny wpływ na próby męża zmierzającego do pobudzenia seksualnego żony oraz na okazanie pomocy w przezwyciężaniu jego braków: a więc mogłoby to być szkodliwe dla obojga małżonków.

Z powyższych względów traktuję z rezerwą teorię angielskiej przyrodniczki. Dlatego też poświęciłem jej tak dużo miejsca. Żądanie, aby jedynie pragnienia kobiety decydowały o podjęciu stosunku płciowego, jest niesprawiedliwe, a co gorsza – niesłuszne. Jest to niezgodne z ważną zasadą altruizmu seksualnego.

Mężczyzna i kobieta z pewnością mają pod tym względem równe „prawa” i „obowiązki”: prawo doznania zaspokojenia oraz obowiązek spowodowania zaspokojenia. Jednak „prawa” jednego nie mogą być większe niż drugiego z małżonków.

„Mąż powinien spełniać obowiązki wobec żony, podobnie jak żona wobec męża. Kobieta nie rozporządza już swoim ciałem, lecz czyni Lo mąż: tak samo i mąż nie jest panem swego ciała, lecz rozporządza nim żona ….. Więc nie unikajcie się wzajemnie” (Koran).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>