Skurcze pęcherza i odbytnicy

Mięśnie gładkie (mimowolnej również biorą znaczny udzia! w spóikowaniu. Jak widzieliśmy, odgrywają one ważną rolę .w samych narządach płciowych. Znajdując się w .ścianach naczyń krwionośnych właśnie one powodują wyżej opisane zmiany w krążeniu warunkujące wzrost ciśnienia krwi Skurcze włókien mięśni gładkich m. in. przyczyniają się tez do nagłego wypuszczenia gazów jelitowych lub do parcia na mocz w następstwie skurczu-pęcherza U mężczyzny w czasie spółkówania nie może to spowodować oddania moczu, gdyż istniejące w czasie erekcji obrzmienie odpowiednich części cewki moczowej uniemożliwia przejście moczu. Jeśli jednak kontynuuje się mechaniczne pobudzanie zwiotcza tego członka po zakończeniu spóikowanić) może się zdarzyć, ze przed pojawieniem się dostatecznej erekcji dojdzie do wypłynięcia moczu. U kobiety sprawa przedstawia się inaczej, gdyż ohrzmie- nie tkanki jamistej nie stanowi żadne| przeszkody dia przepływu moczu. Tak więc przy dużej pobudliwości lub przy działaniu szczególnie silnych bodźców może dochodzić do oddania przez kobietę nieznacznych ilości moczu.

Powstawanie obydwu ostatnicli objawów (skurcze pęcherza l odbytnicy I jest przede wszystkim następstwem przeniesienia się pobudzeń z ośrodków nerwowych płciowych na ośrodki sąsiednie, zawiadujące czynnościami pęcherza i odbytnicy. Zresztą dla całego przebiegu podniecenia seksualnego charakterystyczne jest przenoszenie się pobudzeń z ośrodków nerwowych na obszary sąsiednie, powodujące State rozprzestrzenianie się staru pobudzenia na obszary coraz bardzie] odległe od pierwszego centrum pobudzenia w mózgu i rdzeniu kręgowym. „Rozpoczynając się w tylnych płatach mózgu (ośrodki wzroku i słuchu), przechodzi ono na płaty przednie (ośrodki czuciowe i ruchowe), rozprzestrzenia się na płaty dolne (ośrodki węchu), a w końcu – w czasie spólkowania – przenosi się na rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy” (Lucia- ni) Podniecenie seksualne wprawia cały system nerwowy w znaczny stan napięcia, od którego uzależnione są objawy miejscowe i ogólne: także i uprzednio opisane objawy (wy- dzielnicze. krążeniowe, ruchowe) zależą od tego napięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>