Skóra prącia

Skóra prącia jest prawie pozbawiona owłosienia, cienka delikatna, elastyczna i rozciągalna. Przylega ona bezpośredni« do części członka, klóre pokry- wa. Nie jest oddzielona od nich warstwą tłuszczu, a jednak jest na tyle od nich oddalona, ze pozwala się łatwo przesuwać, Na końcu członka Iw orzy ona podwójną fałdę okrężną w laki sposób, że jirzyinocowana jest 1 na samym wierzchołku zołędzi, lecz trochę bardziej ku LJ łowi, 2-3 cm poza jego brzegiem, na górnym przednim Lrzcgu trzonu członka. Tak utworzone zdwojenie skóry nazy,1. : się napletkiem (prae- putium, nr 28), W wieku chłopięcym e ple tek. obejmuje po- chęvkpwatO żnla/lź prącia, U dorosły-!'. natomiast żołądż zwykle jest -widoczna, wystając lekko z otworu haplólka. Otwór ten jest zazwyczaj wystarczająco duży, a napletek sam jest tak elastyczny i przesuwalny, że pozwala się całkowicie zsunąć z żołędzi. Po zsunięciu napletka uwidacznia się kształt żołędzi, który uprzednio, wskutek przykrycia go, był lekko zarysowany. Żołądż uwidacznia się w posiaci ściętego stożka, który od strony grzbietu członka jest dłuższy i ma większą objętość niż po stronie br/.uscmj (mosznowej). Odpowiednio do tego, tylny brzeg żołędzi, tz-:. korona zołędzi (ccrona g!an dis) przebiega nie pierścieniom,.to, lecz w kształcie owalu, skośnie ustawionego do osi c:. ' ba.

Lk.utk.iem powyższego – wrc’- napletkowy (saccus prae putialis), czyli przestrzeń znaj-, ująca się pomiędzy żołędzią a wewnętrzną powierzchnią napletka (zaznaczona na rysunku kolorem czarnym, nr 27), jest znacznie głębszy i pojemniejszy po stronie grzbietowej członka niż po jego stronie brzusznej. W tym miejscu znajduje się w linii środkowej więzadłowe połączenie między żołędzią a napletkiem, które napina się przy ściąganiu i nie pozwala na nadmierne zsunięcie się napletka. Jest to wędzidelko napletka f/renułu/n praeputu, nr 24). Odpowiednikiem jego jest wędzidr-łko łechtaczki, które poznaliśt..v przy omawianiu żeńskich narządów płciowych, j.ak zresztą i pozostałe należące do łechtaczki twory (żotądż, trzon, ciała jamiste, napletek, worek napletkowy), które są takie same jak w prąciu, Łechtaczkę uważa się bowiem, zarówno pod względem embriologicznym, jak i anatomicznym za rodzaj pomniejszego członka (nie posiadającego cewki moczowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>