Rozwój antykoncepcji w przyszłośći

Istnieje jedynie niewiele działań ubocznych związanych z zażywaniem pigułek. Najczęściej nie mają one poważnego znaczenia i zostają łatwo rozpoznane przez lekarza. Kobiety stosujące tę metodę antykoncepcji powinny poddać się uprzedniemu badaniu lekarskiemu oraz okresowym badaniom kontrolnym. Zdarzają się bowiem zaburzenia, głównie natury hormonalnej, które wywołują uczucie silnego znużenia i ogólne złe samopoczucie wskazujące, że należy zrezygnować z dalszego ich zażywania. Prawdopodobnie zaburzenia hormonalne odgrywają też pewną rolę u kobiet, u których pojawiła się Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności (badanie lekarskie przed zastosowaniem pigułki) na ogół nie spotyka się poważniejszych zaburzeń, jednak wśród specjalistów istnieje na ten temat duża różnica zdań (przyp, red.). oziębłość seksualna w wyniku stosowania mieszanki gesta- genów i estrogenów.

W przyszłości można się spodziewać rozwoju lego rodzaju antykoncepcji. Gdyby zaś wprowadzono odpowiednią pigułkę dla mężczyzny, byłoby dobrze, aby mężczyzna i kobieta używali pigułek naprzemiennie, tj. rokrocznie zmieniali się w ich zażywaniu. Badania zmierzają również do tego, aby obniżyć dawkę i koszty, oraz ewentualnie wprowadzić środek, który mógłby być zażywany raz w miesiącu, a nie codziennie jak to jest do dzisiejszego dnia. W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia: i to zarówno w zakresie przyszłościowych badań, jak i dzisiejszych dokładnych, naukowych obserwacji wszystkich kobiet zażywających pigułki, aby zabezpieczyć na wszystkie czasy ich zdrowie, oraz zdrowie ich dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>