Rozpoczęcie gry miłosnej

Przyjmuję, że granicą tą jest pocałunek miłosny, który może być uważany za pierwowzór dotyków erotycznych, dlatego zaliczam go już do gry miłosnej. Gra miłosna rozpoczyna się od pocałunku miłosnego, a kończy w momencie rozpoczęcia spółkowania. Jest ona niezbędnym przygotowaniem do spółkowania i ma na celu wprawienie mężczyzny i kobiety w taki stan psychiczny i fizyczny, który umożliwia należyte zespolenie seksualne.

Stadium to jest szczególnie ważne dla niedoświadczonej i nie wyćwiczonej pod względem seksualnym kobiety, wymagającej zwykle dobrze przeprowadzonej gry miłosnej, która w dostatecznym stopniu zdoła rozbudzić jej odczucia erotyczne oraz uczulić ją na bodźce związane z mającym nastąpić spólkowaniem. '

U par doświadczonych i zgranych ze sobą, preludium i gra miłosna mogą być mniej lub więcej skrócone w czasie, a nawet całkowicie pominięle, Wystarczy jedno zapraszające spojrzenie lub słowo, zwłaszcza po dłuższym, okresie wstrzemięźliwości, aby spełnić warunki wstępne do odbycia spóikowa- nia, które też natychmiast może być rozpoczęte.

Ludzie subtelni, zdolni do stworzenia małżeństwa doskonałego, postępują w powyższy sposób jedynie wyjątkowo rzadko – a i wówczas dzieje się Lo zawsze w stylizowanej formie. Na ogól bowiem postępowanie takie oznacza szorstkość, która w szybkim tempie mści się poprzez wywołanie ujemnych skutków w psychice.

Zaniechanie gry miłosnej przez mężczyznę może być nie tylko oznaką szorstkości, ale nawet brutalności! wyrządza to kobiecej psychice znaczne szkody oraz może powodować b il fizyczny. Poza tym zaniechanie to jest głupotą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>