Rozpoczęcie gry miłosnej – kontynuacja

Bowiem gra miłosna, kunsztownie przeprowadzona, daje pełnię rozkoszy nie mniejszą niż spółkowanie. W małżeństwie doskonałym zaś druga faza stosunku płciowego powinna być pielęgnowana i uznana za równie ważną, jak faza trzecia.

Przy omawianiu każdej z osobna Taz stosunku płciowego – technika preludium nie wymaga obszerniejszych wyjaśnień. Najważniejszą rolę odgrywa spojrzenie i słowo, gdyż on’ to właśnie wyrażają podniety psychiczne, tak ważne dla tej fazy stosunku płciowego.

Lecz i posiłkowe podniety są godne podkreślenia. Wystarczy wspomnieć Lo, co mówiliśmy o związkach węchu z odczuciami seksualnymi. Warto zwrócić uwagę na wpływ tańca, który wprawdzie u narodów cywilizowanych stracił część swego pierwotnego znaczenia, jakie posiada u ludów prymitywnych (jako środę'-:- służący wabieniu), ale który mimo tego wykazuje w naszych czasach i w naszym społeczeństwie silne erotyczne działanie popędowe. Myślę przy tym szczególnie o pewnych tańcach ludowych, rosyjskich, sycylijskich oraz tyrolskich, które maję wyraźny charakter zabiegania o miłość i wabienia. Działanie ich, pomijając gestykulację, opiera się na dostarczeniu wrażeń ruchowych oraz słuchowych, przy czym największe znaczenie przypada kombinacji obu tych wrażeń, tj. rytmowu.

Popęd do zbliżenia posługuje się w fazie preludium głównie trzema narządami zmysłowymi: wzrokiem, słuchem ‘ i węchem. Pozostałe dwa zmysły, tj. dotyk i smak dochodzą do głosu dopiero w drugiej fazie, a więc w czasie gry miłosnej, przy czym największe znaczenie posiada w niej dotyk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>