Rozmiar rozkoszy związanej z dotykaniem

Dla strony czynnej dotykana okolica ukochanego ciała ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że stwierdzenie, odczuwanie i spostrzeganie tego, że dostarcza się upragnionych podniet, samo staje się silną podnietą – oraz dlatego, że rozkosz dawcy wzrasta w miarę nasilania się rozkoszy biorcy.

Rozmiar rozkoszy związanej z dotykaniem zależy też od konsystencji dotykanej okolicy ciała. Zrozumiale jest w końcu, że narządy piciowe oraz ich okolice stanowią miejsca specyficznie predysponowane dla reakcji erotycznej związanej z wszelkiego rodzaju dotykami.

Wraz z dotykaniem zewnętrznych narządów płciowych (gdyż tylko one wchodzą' tu w rachubę) gra miłosna osiąga swój szczyt, zarówno dla strony czynnej, jak i biernej.

Podobne do stosowanego w technice masażu „pétrissage” (uyma- ’ania). Jeszcze silnie] erotycznie może działać „tapotement” (szybkie, krótkie, elastyczne uderzenie), zwłaszcza w okolicę lędźwiową lub krzyżową. W grze miłosnej jednak bodźce tego rodzaju stosowane są dość rzadko, ponieważ umiejętność ich wytwarzania nie powstaje samorzutnie, lecz wymaga znajomości techniki uderzenia, ćwiczeń itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>