Przerwanie błony dziewiczej cz. II

Pod tym względem, tj. w sprawach miłości, ludzie Wschodu są mądrzejsi i rozumniejsi niż większość naszych mężczyzn, którzy sądzą, że okazywanie daleko idących względów kobiecie musi ich narazić na kpiny i podejrzenie, że są „fajtlapa- mi”. U niektórych ludów nawet przepisy religijne nakazują przesunięcie pierwszego spółkowania na drugi lub trzeci dzień po ślubie,ł

Między innymi i tutaj można zastosować starą, wypróbowaną zasadę: Ne guid nimis (niczego zbyt dużo). Przesadne zwlekanie z defloracją może być natomiast z wielu względów szkodliwe. Kto żąda ode mnie dokładnej rady w tej sprawie, temu chciałbym powiedzieć: Jeśli w ciągu czterech dni, po trzykrotnych próbach, nie doszło do odbycia prawidłowego spółkowania, wówczas nowożeńcy powinni się zwrócić o po Np. na Archipelagu Banda wolno jest spółkować nowożeńcom dopiero po upływie trzech nocy. Do tego czasu musi między nimi sypiać stara kobieta lub dziecko (1’loss-Bartels, „Das Weib”,. I, str. 549). moc do ginekologiczno-technicznic i seksualno-psychologicz- nie wyszkolonego lekarza. Ten zaś prawie zawsze udzieli pomocy: czasem zastosuje kilka drobnych nacięć błony dziewiczej, czasem oddziaływanie psychoterapeutyczne na żonę lub męża, a czasem udzieli odpowiednich wskazówek mężczyźnie – zdarza się, że powstaje potrzeba stosowania wszystkich Łych sposobów na raz. Warto zaznaczyć, że nie należy zwlekać z udaniem się po poradę, gdyż im dłużej działają na psychikę szkodliwe czynniki, tym dłuższe i trudniejsze jest leczenie.

Jeśli udało się wprowadzenie członka, zwykle wystarcza stosunkowo nieznaczna ilość ruchów, aby spowodować eja- kulację u mężczyzny znajdującego się w stanie silnego podniecenia seksualnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>