Przedłużenie erekcji

Warto jeszcze zastanowić' się nad przedłużeniem erekcji już po odbytym wrytrysku, które może być czasem spowodowane przez intensywny skurcz muskulatury sromu i pochwy, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy u silnio podnieconej kobiety orgazm pojawia się jednak później niż u mężczyzny, lub też trwa dłużej. Pierścień sromowy powsLały wskutek działania mięśnia zwierającego srom (miisr. constrictor cunnij może wywierać silny ucisk okrężny na podstawę członka, przeszkadzając w ten sposób jego rychłemu zwiotczeniu, co jest oczy-, wiście korzystne dla kobiety. Jeśli jednak działanie powyższe 1 trwa zbyt długo ILI!) jest zbyL silne, może dojść do wystąpienia zaburzeń, powodujących nadmierne powiększenie członka oraz trudności (i bolesność!) przy usuwaniu go z pochwy. '

Podobnie można powiedzieć o oddziaływaniu na członek fmusc. levator vaginaeI mięśnia podtrzymującego pochwę, tj. pęczka włókien mięsnych leżących wyżej i obejmujących pochwę. Jego rola również zoslała przewidziana przez naturę: wzmacnia on bodźce dla obojga partnerów. W wyżej opisanych okolicznościach mięsień ten może się również przyczyniać do przedłużenia pełnej erekcji członka, aby umożliwić kobiecie zaspokajający przebieg orgazmu. Działanie to następuje na drodze świadomych, dowolnych skurczów odruchowych, mniej więcej chorobliwych. Także i w tym przypadku działanie korzystne może się zamienić w szkodliwe, gdy nastąpi dowolny trwały skurcz, powodujący u obydwojga partnerów ból, a w skrajnych przypadkach wiodący do uwięźnię- cia żołędzi członka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>