Przedłużanie się stanu podniecenia

Mniej więcej w Len właśnie sposób kształtuje się przebieg stosunku u normalnie pobudliwej kobiety, jeśłi mężczyzna wykazuje pewien rodzaj nadpobudliwości, przejawiającej się w zbyt szybkim wytrysku nasienia (ejaculatio praematural, a wyslępującej dość często u „neurasteników” (specjaliści niech mi wybaczą, że używam jeszcze tego starego pojęcia). Jest to bardzo przykre dla obojga małżonków, którzy – nie ' mogąc wyrównać tego stanu poprzez kompensującą technikę

Linia męska, dla uproszczenia i przejrzystości, jest taka sama na wszystkich wykresach, niezależnie od odmian jej przebiegu spowodowanych przez różne zachowania się kobiety. stosunku płciowego – mieszą z Lego powodu zwrócić się o pomoc lekarskg.

Przy oglądaniu tej krzywej należy pamiętać, że linia kobieca przedstawia nie tylko stan pobudzenia narządów płciowych, ale i napięcie psychiczne. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że linia ta nie opada po osiągnięciu swego najwyższego wzniesienia, lecz utrzymuje się przez dłuższy czas na prawie nie zmienionym poziomie.

Dla narządów płciowych oznacza to: przedłużanie się stanu podniecenia (przewidzianego przez naturę jako przejściowy) oraz przekrwienia: dla psychiki zaś: utrzymywanie się napięcia, które nie zostaje rozładowane, beznadziejnego oczekiwania, oraz iiiezaspokojenia.

Wysoki poziom linii żeńskiej (w porównaniu ze stanem , spoczynku) prawej części krzywej ma odmienne znaczenie niż wzniesienie się tych linii wr lewej części krzywej A, B i C. Te ostatnie oznaczają w części wstępującej wzrastanie napięcia i oczekiwanie rozkoszy, a w części zstępującej rozkosz wynikającą z zaspokojenia. Obydwie więc części dostarczaj rozkoszy. Na krzywej D wzrastające, pełne oczekiwania napięcie musi przechodzić w stan niezaspokojenia, brak odprężenia oraz uczucia niechęci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>