Przebieg temperatury

Falisty ten przebieg został wykazany w zakresie temperatury ciała, czynności serca, ciśnienia krwi, siły mięśniowej, wydzielania moczu, przemiany materii i (jak widzieliśmy uprzednio) w samych narządach plciow’ycli. Wciąż gromadzone są dowody na to, że we wszystkich prawie procesach życiowych kobiety' zachodzą podobne zmiany intensywności.

W mojej monoyralii wydanej w 1904 roku pt. „über den Zusammenhang zwischen Ovarialfunktion, Wellenbewegung und Menstrualblutung” wykazałem, ż.e omawianą okresowość najprościej można zaobserwować na podstawde przebiegu temperatury. Wykres jej przemawia do nas wyraźnie, a poniewraż przebiega równolegle z wykresami przedstawiającymi inne przemiany w organizmie, można go uznać za dobrego reprezentanta tych przemian.

Wykazałem tam również, że przebieg temperatury najłatwiej i najlepiej oznaczyć można na krzywej ciepłoty, wykreślonej na podstawie rannego mierzenia temperatury. Podczas mierzenia tuz po przebudzeniu i stale o tej samej porze najprawdopodobniej obserwuje siej ,.czystą’1 temperaturę, nie podlegającą wpływom czynników pobocznych, takich jak spożywanie pokarmu, poruszanie się itp. Jeśli ponadto uzyskaną w ten sposób krzywą opracujemy według metody Bloxama (tzn. przyjmując temperaturę dnia jako przeciętną temperatur oznaczonych w dniu poprzednim, następnym oraz w samym dniu mierzenia), zmniejszy się jeszcze bardziej wpływ przypadkowych okoliczności, które mogą zmieniać kształt krzywej. W wyżej wspomnianej pracy opublikowałem takie krzywe, a od tamtego czasu uzyskałem jeszcze wiele danych, wykreślonych na podstawie rannych temperatur kobiet i dziewcząt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>