Przebieg podniecenia

Wszystkie kobiety są zgodne co do’tego, że podniecenie seksualne ustępuje u nich stopniowo i względnie wolniej w porównaniu z odczuciami mężczyzn. Ponadto należy dodać, że objawy obiektywne, takie jak np. obrzmienie ciał jamistych, ustępują szybciej niż subiektywne podniecenie, tak że narządy osiągają już pełny stan spoczynku, podczas gdy odczucia jeszcze nadal istnieją i stopniowo ustępują.

To o czym mówiliśmy, przedstawione jest na krzywej A. Schematyczne, graficzne przedstawienie ułatwia w każdym razie wyobrażenie sobie tego, jak przebiega podniecenie seksualne u mężczyzny i kobiety, oraz w jakim wzajemnym stosunku do siebie pozostają obydwa te procesy.

Dla porównania przedstawiam krzywą B, która odtwarza przebieg podniecenia w przypadku opisanym na str. 168, w którym kobieta dobrze zgrana ze swoim partnerem, a przy tym doświadczona, rozpoczyna spólkowanie bez przygotowania.

Należy przy tym zaznaczyć, że krzywa ta nrtisiaiaby wypaść nieco inaczej, gdyby zaznaczono na niej wspomniane tam umyślne wstrzymywanie podniecenia seksualnego, męża. W końcu przedstawiam krzywi} C, obrazującą opisany na str. 169 przebieg stosunku z niedostatecznie doświadczoną kobietą, lecz po uprzednim wywołaniu u niej podniecenia poprzez grą podniecającą. Należy zaznaczyć, że na wszystkich trzech krzywych odcinek poprzedzający unmissio penis przedstawiony jest w zbyt krótkim czasie. Czas trwania preludium i gry miłosnej może być rożny. Z powyższego wynika, żo rzeczywiście dobre, korzystne dla ciała i psychiki spulkowanie musi uwzględnić wszystkie wymagania natury i w żaden sposob nie może doznać uszczerbku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>