Preludium i gra miłosna cz. II

Spóikowanie (które czasem określa się mianem stosunku płciowego w ściślejszym tego słowa znaczeniu – przy czyin jednak należy się liczyć z możliwością nieporozumień) rozpoczyna się w momencie wprowadzenia członka do pochwy: osiąga swój szczyt w momencie obustronnego orgazmu: spełnia swój cel, gdy następuje wytrysk nasienia i jego przyjęcie przez pochwę: kończy się, gdy członek opuszcza pochwę. Właściwy swój cel osiąga spóikowanie wówczas, gdy następuje zapłodnienie, które – chociaż zależno od spólkowania – nie musi być bezpośrednio z nim związane .

Wraz z ko-ńcem spólkowania rozpoczyna się finał stosunku płciowego. U wielu par ludzkich, w których miłość gra nieznaczną rolę, finał w ogóle nie następuje. Dzieje się tak dlatego, że w parach takich obydwoje uczestniczący natychmiast po osiągnięciu zaspokojenia seksualnego odwracają się (przynajmniej na jakiś czas) od siebie.

Zapłodnienie może nastąpić nawet bez spólkowania, jak wykazują to liczne, chociaż dość niezwykte przypadki, w których plemniki w przeróżny sposób, ale bez immis.sio penis (wprowadzenia członka), przedostają się do narządów płciowych kobiety. Przypadki te mają dużą wartość praktyczną. Dowodzą, że do zapłodnienia wystarczy – w pewnych okolicznościach – złożenie nasienia na sromie lub jego okolicy, nawet przy nieuszkodzonej błonie dziewiczej. Przede wszystkim zaś dowodzą wprost niewiarygodnej żywotności i ruchliwości ptemnika, który dostawszy się w pośredni sposób Jo narządów płciowych kobiety (np. za pomocą palcal zachowuje ty!e żywotności, aby samodzielnie odbyć długą drogę ze sromu do jajowodu, a potem' – jako pełnowartościowy – wniknąć do jaja. Najczęściej praktyczne znaczenie dla współżycia seksualnego mają te przypadki, w których miało miejsce przeniesienie plemników, które po zakończeniu wytrysku pozostały w cewce moczowej mężczyzny – co jest zjawiskiem zwykłym aż do chwili oddania moczu – i z niej, lub z worka napletkowego, w którym mogą również przez pewien czas przebywać, w jakikolwiek sposób przedostały się do pochwy innej, kobiety (najłatwiej wskutek nowego wprowadzenia, lecz bez ejakulacji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>