Pozycja i ułożenie podczas spótkowania

Pozycja i ułożenie w czasie spótkowania mają bardzo duże znaczenie. Z punktu widzenia naukowego i praktycznego bezcelowe byłoby wymienianie słynnych stu kilkudziesięciu pozycji ze wschodnich ksiąg miłosnych. Niesłuszne jednak byłoby pomijanie tego zagadnienia wr ogóle, poniewfaż ma ono duże praktyczne znaczenie: powoduje zwiększenie rozkoszy seksualnej, zapobiega szkodliw:ym następstwom oraz wywiera wpływ na możliwmści zapłodnienia, jeśli chodzi o to ostatnie, można powiedzieć, że każdy sposób spótkowania, który umożliwia przeżycie jak najintensywniejszego orgazmu, i to możliwie w tym samym czasie przez oboje małżonków – zwiększa możliwość zapłodnienia. Ułożenie, które pozwała na ejakulację w głębi pochwy, sprzyja natychmiastowemu przedostawaniu się plemników da macicy. Ułożenie, w którym sperma dostaje się jedynie do dolnych odcinków pochwy, zmniejsza tę możliwość. Położenie kobiety, w którym masa nasienia pozostaje w bezpośredniej bliskości ujścia zewnętrznego macicy – i to nawet po orgaz- mie – zwiększa szanse zapłodnienia: podobnie zwiększa je – pozostawianie członka w pochwie, lak że jest ona mniej Sub więcej szczelnie zamknięta. Natomiast szanse tc zmniejszają się, gdy ułożenie kobiety pozwala na natychmiastowy wypływ nasienia z pochwy .

Pewne trudności związane ze szczególnymi właściwościami spólkujących partnerów (np. powiększenie brzucha spowodowane ciążą lub otyłością) mogą być usunięte przez odpowiednią pozycje i ułożenie. W ten sam sposób mogą być wykluczone, zmniejszone lub zwiększone niebezpieczeństwa związane ze spóikowaniem, które w określonych warunkach zagrażają zwłaszcza kobiecie (rozerwanie tkanek bardziej na' to podatnych, np. w następstwie ciąży).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>