Poziom napięcia seksualnego

Dia kobiety sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Jeśli jest ono „nieczuła” i „zimna”, tak że nie uzyskuje \v ogóle znaczniejszego stopnia podniecenia seksualnego, może znosić taki przebieg spółkowania – a nawrnt może on być dla niej korzystny. Jeśli pobudliwość jej jest prawidłowa, kobieta reaguje tak, jak uwidoczniono to na krzywej E.

Na krzywej tej widzimy, że w momencie najwyższego oczekiwania, gdy napięcie miejscowe i ogólne osiąga prawie maksymalny poziom, normalny przebieg spółkowania zostaje nagle przerwany. Ponieważ nie dochodzi do przeżycia orgazmu. a zatem i do upragnionego odprężenia – podniecenie, po krótkim wahaniu, utrzymuje się przez długi czas na wysokim poziomie. Należy przy tym powtórnie podkreślić, że wpływ podniecenia seksualnego na ciało i psychikę jest różny – w zależności od tego, czy zakończone jest odprężeniem i zaspokojeniem, czy też stanowi daremne, niezaspokojone 1 przykre napięcie, trwające zbyt długo, ponieważ nie mogło opaść normalnym trybem.

Zrozumiale jest, że poziom napięcia uwidoczniony w prawej poiowie krzywej E jest znacznie wyższy niż na krzywej D. Zrozumiaie jest i to, że w przypadku przedstawionym na wykresie E upływa więcej czasu (czego krzywa nie wykazuje), zanim przywróci się stan równowagi, istnieje więc duże i stale wzrastające niebezpieczeństwo, że pojawi się nowy uraz tego rodzaju, zanim jeszcze przeminie szkodliwość poprzedniego: w ten sposób szybko dochodzi do sumowania się szkodliwych wpływów wraz z wszystkimi ich następstwami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>