Postawa siedząca przednia (vis a vis}

Po tym, co uprzednio powiedziano, nie potrzebujemy wnikać we wszystkie szczegóły rodzaju podniet przy spólkoudniu w postawie siedzącej (omawiamy wciąż jeszcze, pierwsze ułożenie, vis-a-vis). Spółkowanie odbywa sio w ten sposób, że mężczyzna siedzi, a kobieta w ułożeniu siedzącym, okrakiem, zwisa na jego udach. Używani tu celowo pojęcia „zwisa”, gdyż kobieta nie siedzi: jej guzy kulszowe nie mają żadnego podparcia, ponieważ do szerokiego rozstawienia nor: swej żony i udostępnienia jej narządów płciowych, również i mąż może – zgodnie z własnym życzeniem – unosić lub opuszczać jej miednicą. Wprowadzenie członka do pochwy odbvwa się przy silnym jego obniżeniu, przez co wy w iera on elastyczny' ucisk na okolicę łechtaczki, W tej fazie wiec oraz w następnych fazach przy dalszym przebiegu spóikowania dochodzi do powstania takiego rodzaju podniet, jakie poznaliśmy juz przy ułożeniu wyprostnym (Ii). Przez okresowe zwiększenie na' hylenia miednicy kobieta może nasilać intensywność tarcia o luk spojenia łonowego i łeciilarzkę. Następnie zas nachylenie miednicy zmniejsza się do granic możliwości i srom przesuwa się ku przodowi: gdy mężczyzna przyciska urody silnie swoją miednicę – członek wnika głęboko do pochwy. Wszelkie ruchy są silnie wspomagane przez ręce mężczyzny, który obejmuje dolną część ciała kobiety' i silnie przeciska ją clo siebie, Gdy członek wniknął już najgłębiej cio pochwy, powstaje także i tutaj stan kongruencji (zgodność |, a uraz z nim sposobność wykonywania wszelkich znanych mimowolnych i dowolnych działań mięśni w pochwie i dookoła icij ścian, [’©nadto, także i w tym ułożeniu, przy korzystnych proporcjach wielkości narządów, istirejo możliwość obus!runnych ruchów trących między częścią pochwową a żołędzia, które opisaliśmy przy postawie jeźdźca. Postawa siedząca !est nawet pod tym względem korzystniejsza, gdyż obveiu a narządu zachowują ruchomość. Należy jednak dodać, ze pojawia się juzy tym niebezpieczeństwo nierównoczesności wykonywania ruchów przez aboje partnerów, czego następstwem może być obniżenie się efektu pobudzającego. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>