Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. II

Jeśli chodzi o rodzaj pobudzeń wzajemnie dostarczanych sobie przez narządy żeńskie i męskie, zrozumiałe jest, że przy opuszczaniu się kobiety są one podobne do opisanych przy położeniu wyprostnym (II). Przy podnoszeniu się zaś są podobne do powstających w ułożenie zgiętym (III). W momencie, w którym członek wnikną) najgłębiej do pochwy, powstaje zgodność znana nam już z ułożenia normalnego. Jeśli jednak moment ten zostaje przewlekany poprzez zastosowanie krótkiej pauzy, uwydatniają się wówczas wszelkie możliwości gry mięśniowej, którą uprzednio opisaliśmy. Oprócz tego dochodzi do powstania nowych pobudzeń, których uprzednio nie spotykaliśmy. Powstają one w takim ułożeniu kobiety, ponieważ członek wnika maksymalnie do pochwy, podobnie jak w położeniu zgiętym. z.o:ąuz styka się wtedy bezpośrednio z częścią pochwową. Obydwie te części ciała przylegające ściśle do siebie mogą się jednak wzajemnie przesuwać, gdyż część pochwowa umocowana jest dość elastycznie w pochwie i kobieta w tym ułożeniu (w przeciwieństwie do III) ma możliwości wykonywania bocznych ruchów miednicą i brzuchem – i to w dowolnym kierunku. Ponieważ każdy ruch udziela się części pochwowej, ociera się ona o żolądż (kióre przy tak głębokim wprowadzeniu członka jest jak gdyby unieruchomiona). Torcie to jest dość intensywne, co jest wynikiem obnstronnego ucisku. Wskutek tego tarcia w obydwu narządach powstają bodźce o tak znacznej sile, jakiej nie re- jesiruje się w żadnym z powyżej opisanych ułożeń: dodatkowo przyczynia się do tego fakt, że obie pocierające się części mają prawie jednakową konsystencję oraz w przybliżeniu ten sani kształt.

Ruchy trące części pochwowej mają dwojaki charakter: prostolinijne (na boki, do przodu lub tyłu), powstające przy zmiennych ruchach kobiety, oraz koliste, udzielone przez ruchy obrotowe miednicy. Obydwu tym odmianom odpowiada różna tonacja bodźców oraz wywołane przez nie odczucia rozkoszy. Odczucia powsLające przy ruchach kolistych są najsilniejsze, a szczególnie dla mężczyzny. Jednakże wykonywania ich wymaga od kobiety silnego samoopanowania oraz intensywnych ćwiczeń.

Obydwa te wymagania stawia zresztą przed kobietami cały przebieg tego rodzaju spóikowanła – i to w takim stopniu, ze niektóre z nich nie są w stanie wyuczyć się tego. Ponadto istnieją przyczyny anatomiczne, które uniemożtiwiają kobiecie lub parze odbywanie spóikowania tym sposobem. Jeśli pochwa jest zbyt krótka, względnie za mało elastyczna lub łatwo ulega uszkodzeniom, stosowanie postawy jeźdźca stwarza tak wiele przykrości, że lepiej jest jej unikać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>