Popudzanie potencji różnymi środkami

Nie wolno używać tych środków na własną rękę ani w postaci czystej, ani w postaci tajemniczych środków „na wzmożenie potencji męskiej”. Leczenie impotencji – którą mogą wywoiać różnorakie przyczyny – nie należy do laika, lecz do wyspecjalizowanego w tym celu lekarza, tj. seksuologa. Natomiast próba sztucznego zwiększenia normalnych potrzeb seksualnych i normalnej sprawności seksualnej prędzej czy później musi doprowadzić do wyrządzenia szkody.

Jeśli zaś wyjątkowo pragnęłoby się wyrównać obniżenie wydolności seksualnej – na przykład, aby móc spełnić słuszne pragnienia partnerki – można to osiągnąć poprzez stosowanie wspomnianej powyżej diety.

Jako środek pomocniczy można przy tym stosować cieple termofory przykładane na okolicę krzyżową. Czynnikami działającymi tu są ciepło i odprężenie. Kąpiele kwasowęgłowe, pełne lub nasiadówki, z dobrym skutkiem zalecatem kobietom i mężczyznom. Dłuższe serie pełnych kąpieli zaleca się w wielu uzdrowiskach w celu systematycznego leczenia narządów płciowych kobiety. Można zaobserwować lepsze wyniki leczenia, gdy uda się także mężowi towarzyszyć żonie. Korzystny wpływ mogą wywierać i inne czynniki uzdrowiska, nie tylko kąpiele. Z reguły jednak oziębłość płciowa, której nie udało się mężowi przezwyciężyć w domu, stanowi zbyt ciężki przypadek dla leczenia kąpielami.

Dla mężczyzny pełna kąpiel kwasowęglowa może być wskazana wtedy, gdy potrzeby seksualne obniżone są przez uczucie pewnego zmęczenia. Kąpiele usuwają to zmęczenie – jeśli nie jest ono zbyt silne, oraz nie powstało na skutek istotnie zbyt nadmiernych wysiłków. Kąpie! kwasowęglowa wywiera jednocześnie lekkie miejscowe działanie pobudzające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>