Popudzanie potencji różnymi środkami cz. II

Jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do pobudzeń miejscowych, można stosować dla obojga płci nasiadówki kwaso- węglowe, które łączą zaletę prostoty z koncentracją działania pobudzającego na dolną część tułowia. W lekkich postaciach obniżenia pobudliwości miejscowej mogą one stanowić dobry środek pomocniczy do przygotowania się do mającego się odbyć stosunku plciov,’ego. Lekarz, który w tym celu będzie je zaleca!, zawsze zaznaczy, że zabieg mający wyraźnie cechy szLucznego przygotowania się do zaplanowanego stosunku oznacza błąd estetyczny – zwłaszcza dla kobiety. Może nawet wpływać hamująco na jej odczucia. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasiadówki przez jakiś czas stosować trzeba regularnie, w każdy wieczór, bezpośrednio przed układaniem się do łóżka. Jeśli potem dojdzie do stosunku płciowego, będzie on miał charakter spontaniczny, niezbędny dla możliwie dobrego I pięknego jego przebiegu.

Zresztą, mimo że nic nie przeszkadza temu, aby małżonkowie okazyjnie stosowali tego rodzaju nieszkodliwe środki, w żadnym wypadku nie wolno zapomnieć, że środki te nie są w stanie zastąpić dostatecznego psychicznego i fizycznego przygotowania do spólkowania. Bowiem nic nie może się równać z dostatecznym preludium, a przede wszystkim z dobrze przeprowadzoną grą miłosną i podniecającą. Dzięki nim właśnie dobra technika może wyrównywać prawie wszystkie minusy partnera, o ile nie są uwarunkowane chorobą.

Także i żona nie powinna się powstrzymywać przed ułatwieniem mężowi przezwyciężenia czasowego obniżenia pobudliwości seksualnej. Należy jednak powtórnie podkreślić, że przewlekle postacie braku potrzeb seksualnych (a więc impotencja u mężczyzny oraz oziębłość płciowa u kobiety) prawie zawsze spowodowane są przyczynami psychicznymi: przy przeciąganiu się tych stanów powinno się szukać pomocy: u lekarza, którego specjalne wyszkolenie upoważnia do leczenia takich przypadków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>