Popęd do aktywności seksualnej

Mimo że popęd do odprężenia w znacznej mierze zależy od podniet zewnętrznych i od wewnętrznych impulsów psychicznych, pozostaje pod bezpośrednim wpływem bodźców płynących z narządów płciowych. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzny, u którego popęd do odprężenia często wiąże się z opróżnieniem nagromadzonego nasienia. t

W świecie zwierzęcym istnieje zależność między popędem do opróżnienia jajników a popędem do odprężenia. Najsilniej Tumescere, w języku łacińskim oznacza: puchnąć: detumescen- cja – ustąpienie, zmniejszenie się obrzmienia. Detumescere i detu- mescencja są wyrażeniami nowołacińskimi.- Całościowe życie seksualne człowieka. jest to wyrażone u samiczek wyższych kręgowców w okresie rui. U ryb np. związek między składnikiem popędu seksualnego a jajeczkowaniem jesi bardzo wyraźny. W procesie rozwojowym homo sapiens popęd do zaspokojenia seksualnego kobiety coraz bardziej uniezależnia! się od procesu wydalania komórek jajowych. Uniezależnienie to jednak nawet u dzisiejszej kobiety nie jest całkowite, jak się na ogół sądzi.

Powtórzymy krótko i schematycznie nasze wywody: Popęd seksualny (popęd do aktywności seksualnej) w zasadzie jest uzależniony od czynności wydzielniczej gruczołów' płciowych. Wydzieliny wewnętrzne (hormony) warunkują istnienie pierwszego składnika popędu – popędu do zbliżenia. Wydzieliny zewnętrzne związane są z drugim składnikiem – popędem do odprężenia (popędem do zaspokojenia seksualnego). Wszystko, co w tym zwięzłym podsumowaniu powiedziano, powinno być, oczywiście, przyjęte cum grano saiis.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>