Początek współżycia płciowego cz. II

Lęk ten z pewnością jest czymś więcej niż zwykłą obawą ! przed bólem odczuwaną przez młodą kobietę, która wie, że rozerwanie błony dziewiczej spowoduje ból. Lęk istnieje jednak i u zwierząt, które nie mają błony dziewiczej i dla których stosunek nie jest bolesny. Istnieje on również u zupełnie nie uświadomionej dziewczyny, która nie ma żadnego pojęcta o błonie dziewiczej i defloracji.

Nie ulega wątpliwości, że lęk wynikający z istnienia podświadomych oporów ma głębsze przyczyny i większe znaczenie niż obawa przed słabym bólem, Kto chciałby to chociaż częściowo zrozumieć, powinien sobie uświadomić, że chodzi o pojawienie się najważniejszych zmian w życiu kobiety: wkroczenie w aktywne życie seksualne wraz z wszystkimi tego następstwami, zadaniami i niebezpieczeństwami.

W każdym razie niezależnie od tego, czy lęk jest nieświadomy, podświadomy lub (w nieznacznej części) świadomy, na- leży się z nim liczyć. Z pewnością nie oznacza to, że mężczyzna ma go pokonywać słabością, brakiem inicjatywy lub współczuciem okazywanym nie w porę. W tym wypadku ma on pierwszą – lecz nie ostatnią sposobność, a raczej konieczność, wykazania swego taktu w małżeństwie, od którego w dużym stopniu zależy szczęście jego i małżonki.

Opór cielesny stworzony jest wyłącznie przez btonę dziewiczą, gdyż o innym oporze fizycznym – ruchy obronne polegające na silnym zwieraniu ud – nie może być mowy. Jeśli jednak wystąpią togo rodzaju objawy, jest to niekłamaną oznaką, że świeżo zaślubiona żona nie została dostatecznie przygotowana psychicznie. Powinno się wtedy przede wszystkim uzupełnić istniejące niedociągnięcie. ,,Nie powinieneś rozpoczynać małżeństwa od zgwałcenia’1, poucza Balzak. A ja chciałbym dodać: bowiem mści się to przez wiele lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>