Początek seksu

Przystąpmy teraz do szczegółowego omawiania powyższych zjawisk opierając się na wykresie, który ułatwi nam zrozumienie tego, co poprzedza orgazm u mężczyzny i kobiety. Krzywa A odtwarza przebieg psychicznego i cielesnego podniecenia seksualnego w czasie normalnego, idealnego stosunku płciowego.

!mmissio penis (początek spótkowania} poprzedzone jest przez stopniowo wzrastające podniecenie w fazie preludium i gry miłosnej, przy czym linie najczęściej przebiegają mniej więcej tak, jak to widać na wykresie. Dobrze zharmonizowana para rozpoczyna spólkowanie w momencie mniej więcej jednakowego poziomu podniecenia seksualnego u obojga partnerów. Odtąd stopniowo i równocześnie potęgują się i su-

Ryc, 2. Spófkowanie idealne (wykres A). mują bodźce wskutek typowych (najczęściej pólmimowol- nych) ruchów frykcyjnych, aż do momentu przekroczenia przez mężczyznę progu pobudliwości i rozpoczęcia odruchu_ ejakulacji. Od tej chwili krzywe rozchodzą się. W momencie, w którym suma bodźców u mężczyzny jest dostatecznie duża, rozpoczyna się odruch, którego nie można powstrzymać silą woli. Gdy pierwsze porcje nasienia cieniutkimi strumyczkami silnie uderzają o przednią ścianę cewki moczowej: nagle wzmaga się uczucie rozkoszy i przechodzi w orgazm. W tym samym czasie odruch przebiega dalej w dwojaki sposób: nasienie znajdujące się w cewce moczowej zostaje z niej wyrzucone na zewnątrz, tj, do pochwy, poprzez silne skurcze mięśni (również mimowolne, mimo że następujące w zakresie mięśni zależnych od woli): natomiast nasieniowody i prostata nadal dostarczają nasienia do cewki moczowej. Tak dzieje się aż do wyczerpania nasienia lub w każdym razie do wygaśnięcia odruchu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>